Havørnen yngler atter på Æbelø

Skrevet af Annette Rasmussen/2011

For første gang siden 1869 har vor største rovfugl, havørnen, ynglet på Æbelø i 2011. Havørnen har gennem mange år holdt mere eller mindre fast til på Æbelø i vinterhalvåret men har ikke indtil nu slået sig ned for at yngle.

 For 3 år siden observerede vi pludselig et par. En ældre han og en ung ikke udfarvet hun. Da det drejede sig om en ung hun-havørn, troede vi ikke, at parret ville begynde at yngle, hvilket de normalt først gør, når de begge er ca. 6 år gamle og har fået deres voksen-dragt. Derfor håbede vi blot på, at de ville blive på øen, indtil hunnen var blevet gammel nok til at yngle.

Stor var dog glæden, da vor lokale DOF-observatør, Jens Bækkelund, det efterfølgende år havde set den ene ørn flyve med en gren i næbbet, hvilket er et tegn på yngleadfærd. Efter kort rådslagning blev det hurtigt besluttet at opsætte en redeplatform og håbe på, at ørneparret ville være tilfredse med at benytte redeplatformen som fundament for den videre redebygning. En dygtig og erfaren havørne-rede-bygger fra DOF, Kurt Storgaard, fandt et passende højt bøgetræ, der både stod så frit, at den store ørn uhindret kunne flyve til og fra redestedet, og samtidig stod så skjult, at havørneparret ikke ville blive forstyrret, hvis de fandt behag i redeplatformen.

Samtidig havde havørneparret ganske upåagtet af vore anstrengelser imidlertid bygget deres egen rede i toppen af en gammel, flad skovfyr ikke langt fra redeplatformen. Hunnen havde lagt sig til at ruge, så glæden var stor. Desværre opgav parret pludselig deres videre yngleforsøg. Årsagen kendes ikke, men de kan være blevet forstyrret af mennesker, hunnen kan have været for ung, kragefugle kan have ødelagt ægget – vi kan kun gisne om årsagen til det mislykkede forsøg.

Heldigvis blev ørneparret i Æbelø-området med afstikkere til Gyldensteen, Egebjerggård og det nærmeste opland, så vi håbede, at de ville gøre et nyt forsøg næste år.

 Der blev holdt meget øje med begge rederne (den gamle rede og den nye redeplatform), og pludselig opdagede vi, at ørnen var begyndt at bygge videre på redeplatformen, der var blevet sat op året før.

 Vi kontaktede Nordfyns Kommune for at høre, om de ville hjælpe os med at udforme skilte, som kunne gøre besøgende opmærksomme på, at man skulle udvise forsigtighed på grund af ynglende havørne. Kommunen var ikke sen til at støtte op om projektet, og sammen fik vi lavet nogle skilte på dansk og engelsk. Da vi med sikkerhed vidste, at havørnen igen havde lagt sig til at ruge, blev skiltene straks sat op, og vore mange besøgende på Æbelø har udvist stor glæde og interesse for, at der er skiltet så tydeligt og har i stor udstrækning respekteret skiltene. Også til vore mange lystfiskere skal lyde en stor tak, fordi de har støttet op om projektet og har udvist stor respekt og forståelse for skiltningen!

 Jens Bækkelund har som den eneste haft meget diskret adgang til området og har gennem hele foråret været den person, der har fulgt ørneparret tæt. Stor var glæden, da Jens kunne meddele, at nu var der i hvert fald 1 unge i reden. Et stykke tid efter kunne Jens igen give en glædelig meddelelse, at nu var der 2 fine unger i reden. Vi holdt vejret og håbede, at ørnene ikke ville blive forstyrret, da de så kunne finde på at forlade ungerne.

Men det gik godt, og havørneparret har fået 2 fine unger, som så småt er ved at forlade reden og snart vil kunne ses svævende over skoven på Æbelø for at holde flyveøvelser. Ofte kan man også høre ungerne kalde på forældrefuglene for at tigge mad, og sidder man stille i fugletårnet ved skovsøen sidst på dagen, kan man se både de gamle ørne og også nogle gange ungerne sidde og hvile i de gamle skovfyr ved søen.

Vi håber på, at havørnene nu har besluttet sig for at blive på Æbelø som ynglefugl i mange år fremover, så vore mange besøgende kan få den enestående oplevelse at se denne store, prægtige fugl komme glidende gennem luften. Det er et fantastisk syn!