Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Aage V. Jensen Charity Foundation har bidraget til naturbeskyttelse i over 50 lande og i alle verdensdele. For at sikre projekternes gennemførelse og opbygning af viden lokalt har fonden indgået samarbejde med internationale organisationer, f.eks. BirdLife, WWF og IUCN, som har globalt overblik og solid forankring, hvor indsatsen foregår.

I Grønland har fonden haft et omfattende engagement i mere end 30 år. Opbygningen af Grønlands Naturinstitut i Nuuk og forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland – begge i dag ejet af Grønlands selvstyre – har været fondens største, arktiske satsning, men også flere forsknings- og bevaringsprojekter er blevet støttet.

Siden 2004 har fonden ved donationer til BirdLife International Partnership støttet mere end 40 projekter og hjulpet med til mange vigtige beskyttelsesopgaver. Aktiviteterne forhindrer truede dyrearter fra at uddø og bevarer sårbare naturområder. Gennem påvirkning af beslutningstagere i adskillige lande har det hjulpet med til at opretholde betydningsfulde økosystemer, som støtter menneskers levebrød og øger deres livskvalitet.

Fonden har endvidere skabt grundlaget for at vælge Danmark til hjemsted for Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Det ligger i tilknytning til Zoologisk Museum i København og samler informationer fra naturhistoriske museer, biblioteker og databaser i hele verden om alle klodens over 1 million arter.