Formål

Formål

Aage V. Jensen Charity Foundation yder støtte til en lang række større og mindre projekter i international sammenhæng. Fokus i disse projekter er naturbeskyttelse, og det tillægges stor betydning at sikre projekterne levedygtighed gennem samarbejde med internationale organisationer, og ved at sørge for en lokal forankring og opbakning.

Fonden ejer desuden et naturreservat i Sydafrika ogen naturejendom i Skotland. Dér sikres ganske særlige naturværdier, og det naturlige dyreliv får lov at genopstå i store, sammenhængende landskaber. Natur- og miljøformidling til lokalbefolkningen spiller en stor rolle i strategierne for disse områder.