Ledelse

Bestyrelsen i Aage V. Jensen Charity Foundation

  • Mette Fabricius Skov (Formand). Advokat, Danmark
  • Dr. iur. Guido Meier, LLD, Liechtenstein
  • Sys Rovsing, Advokat, Danmark
  • Vagn Forring (søn af Aage V. Jensen). Business Manager i Australien og Skotland, Schweiz