Udenlandske naturarealer

Udenlandske naturarealer

I Skotland og Sydafrika ejer Aage V. Jensen Charity Foundation selv naturområder, hvor dyrelivet og andre naturværdier beskyttes og udvikles. Dette sker ud fra en vision om at kunne foretage aktiv naturbeskyttelse og naturgenopretning ved mere skånsom landskabsanvendelse, samtidig med at lokalbefolkningens viden om naturen styrkes gennem formidling og undervisning.

Fonden påtager sig ved brug af eget personale at gennemføre restaurering af truede levesteder og at fremme den biologiske mangfoldigheds naturlige udvikling i områderne. Ved samarbejde med lokale naturforskere og andre eksperter sikres en forsvarlig og bæredygtig praksis, hvor der ikke mindst skabes lokal opbakning bag naturbeskyttelsen.

Befolkningens adgang til arealerne lettes ved anlæg af vandrestier og afholdelse af guidede ture, og naturoplevelsen gøres nuanceret gennem oplysningsmateriale og aktiv naturvejledning.

Forvaltningen af fondens områder og beskyttelsen af naturværdierne i dem i forståelse og samklang med lokalbefolkningen skal gerne tjene som forbillede for og inspiration til yderligere naturbeskyttelse i andre regioner. Naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse kan kun sikres i længden gennem stor folkelig opbakning.

Maremani Nature Reserve – Sydafrika

I det nordligste Sydafrika op mod Limpopo-floden, der danner grænsen til Zimbabwe, har Aage V. Jensen Charity Foundation siden 1999 udviklet et naturreservat på 38.000 ha.

Ved samling af en række tørre og ufrugtbare jagt- og landbrugsområder er der åbnet mulighed for at lade den træklædte savannes naturlige dyreliv genopstå i et stort, sammenhængende naturområde uden indre hegn, men med vandingshuller og sikre levesteder.

Efter grundige undersøgelser af områdets bæreevne er genindført talrige, store planteædere, bl.a. sorte og hvide næsehorn, elefanter, roan-antiloper, sabel-antiloper og den særlige central- og sydafrikanske Lichtenstein’s hartebeest.

Maremani Nature Reserve har gode populationer af de fleste store rovdyr i verdensdelen: leoparder, vilde hunde, plettede og brune hyæner, stribede sjakaler og skaberak-sjakaler. I sjældne tilfælde ses endda geparder, og i et område af reservatet er der planlagt udsættelse af løver i forbindelse med et projekt for yngre forskere og studerende.

Mange forskere og vildtkyndige har bidraget til udformningen af planerne for naturreservatet. Driften sker under opsyn af en af Sydafrikas mest anerkendte natureksperter, tidligere direktør i Krüger-parken, dr. Salomon Joubert, som er med til at sikre kontakten til de studerende og videnskabsfolk, der besøger Maremani.

Natur- og miljøformidling

Maremani Nature Reserve er afhængig af lokalbefolkningens opbakning, hvis naturværdierne og især det sårbare dyreliv skal bevares på langt sigt.

Derfor lægger fonden stor vægt på natur- og miljøformidling i lokalsamfundene, så der kan udbredes viden om naturen og dens vilde dyr og skabes forståelse for, hvorfor det er vigtigt at passe på værdierne af hensyn til de kommende generationer.

Naboskolerne til reservatet har fået nye faciliteter og en ny børnehave, og fonden har anskaffet en bus, der 2-3 gange ugentligt året rundt  kører skolebørn rundt i reservatet sammen med fondens guider. Her får mange børn for første gang lejlighed til at møde de store dyr og udtrykke begejstring over dem, samtidig med at de undervises i den biologiske mangfoldighed på savannen.

Et egentligt naturcenter for undervisning og formidling er planlagt i tilknytning til reservatet.

Naturbeskyttelse i Skotland

 I Skotland ejer Aage V. Jensen Charity Foundation en naturejendom med storslåede landskabsscenerier, hvor både den biologiske mangfoldighed og andre naturværdier søges udviklet og beskyttet gennem hensynsfuld naturpleje.

 Comer (2500 ha) er et ægte skotsk højlandsområde, der strækker sig direkte ned til Loch Lomonds østlige bred på nordsiden af det næsten 1000 meter høje bjerg Ben Lomond. Her yngler kongeørnen, og flokke af urfugle søger tilflugt i de mindre småskove. På bjergskråningerne findes en gammel egeblandskov med kristtorn, taks og vedbend, og der tages omhyggelige hensyn for at sikre løvskovens fortsatte foryngelse og udbredelse. Gennem området langs søens bred går en af Skotlands mest populære vandreruter, »West Highland Way«.