Formål

Formål

”Primært at støtte projekter i Danmark og Grønland, der kan være med til at bevare, beskytte, udvikle

og synliggøre naturværdierne, ikke mindst gennem formidling og oplysning.”