Donationer 2013

Donationer 2013

Aage V. Jensens Fond har i 2013 doneret støtte til følgende projekter :

Aarhus Universitet – tillægsbevilling trykkeriomk. “Trækfugle i Vadehavet gennem 25 år”

Birita Dali – studielegat Bruxelles

Hovborglejren -Støtte til afholdelse af lejer for handicappede

Henrik Staun – støtte til produktion af bogen “Skove og Skovbrug på Langeland”

Institut for Bioscience – Aarhus Universitet – “Barcoding Zackenberg”

Casper Ingerslev Hansen – støtte til indsamling af data til “Rigere Natur i vejrabatten”

Københavns Universitet . – Inger Kappel Schmidt – workshop om hedernes økologi og pleje

Lepidopterologisk Forening – støtte til udgivelse af revideret dansk sommerfuglefortegnelse

Jørgen Terp Laursen – støtte til “Projekt Rørhøg i Østjylland 1999-2012”

Information – støtte til serie om Grønland i en omstillingstid

Søren Chr. Jensen – støtte til udgivelse af “12 essays om Lille Vildmose”

Danmarks Naturfredningsforening – Wilhjelm+12 konference

Apollo Booksellers – Støtte til udgivelsen af “Danmarks blomstertæger”

Naturhistorisk Museum – Støtte til projekt: “eftersøgning af glatsnog”

Foreningen Nordjyllands Fugle – rapport “Nordjyllands Fugle” over 3-årig periode

Jysk Akademisk Lystfiskerforening – Vandløbspleje

Skovrider Henrik Staun – tillæg til genoptryk af bogen “Skove og Skovbrug på Langeland”

Kurt Due Johansen – tillæg til færdiggørelse af bog om Nordfyns Natur

Københavns Universitet – støtte til afholdelse af ph.d. symposium

Oksbøl Friskole – sponsorat