Donationer

Støttede projekter

Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår, og et engagement i at bevare naturen.

I udvælgelsen af projekter lægger fonden vægt på fire nøgleområder:

  • Formidling (oplysning, undervisning og formidling) især overfor børn og unge.
  • Vidensindsamling (registreringer og grundforskning).
  • Genopretning (typiske genopretningstiltag i Danmark er vandstandshævninger på tidligere drænede eller inddæmmede typisk marginale landbrugsarealer),
  • Bevarelse (f.eks. ved køb af områder med særlig krav om beskyttelse).

Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning.