Donationer 2011

Donationer 2011

Aage V. Jensens Fond har i 2011 doneret støtte til følgende projekter :

Ringkøbing-Skjern Kommune – Midler til forbindelse og formidling ved Bagges Dæmning i nordelen af Ringkøbing Fjord

Hovborglejren – Sommerlejr for handicappede

Det grønne kontaktudvalg – Støtte til produktion og udgivelse af rapport : Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biodiversitet

Det Grønlandske Patienthjem – Støtte for alvorlige syge patienter og deres pårørende

Det Grønlandske Selskab – Støtte til tidskriftet “Grønland”

Jan kunstmann – Støtte til Verdens skove deltagelse i Europæisk Middelalderfestival i Horsens – august 2011

Niels Peter Andreasen – Delvis støtte til bog om Vandrefalken i Danmark

Jens Overgaard Christensen – Støtte til produktion af bog om Fjandø og dens fugleliv

Natur og ungdom – Støtte til projekt “Skab din egen Platform” – naturformidling i danske yderområder

Studenterkomitéerne – Københavns Universitet – Wilhjelmkonference +10

Fiskeri- og søfartsmuseet – Tillæg “Sælernes Univers”

Kurt Storgård – Støtte til overvågning og optælling af Duehøgebestanden