Donationer 2012

Donationer 2012

Aage V. Jensens Fond har i 2012 doneret støtte til følgende projekter :

Kell Damsholt – Støtte til udgivelse af bog om Grøndlands levermosflora

Søren Olsen – Støtte til produktion af bogen “Naturkamp – naturens kulturhistorie”

Århus Universitet – Støtte til Seniorforsker Niels M Schmidt projekt “Hvor flyver Nordøstgrønlands kjover hen?”

Botanisk Museum – Cand.Scient. Signe E. Fredriksen – Støtte til trykning af bogen “Vinterbotanik”

Skanderborg Kommune, miljøtekniker Bente Uhre – Støtte til naturgenopretningsprojekt ved Lyngbygård Å

Forfatter Bjarne Kim Pedersen – Arbejdslegat i forbindelse med udarbejdelse og produktion af en bog om “indæmninger i Odense Fjord”

Forfatter Bernt Løjnant – Arbejdslegat i forbindelse med bearbejdelse, færdiggørelse og udgivelse af bogen “Reliktplanter”

Dansk Ornitologisk Forening – Støtte til hæfte om ynglende vandfugle på Rågø

Danmarks naturforedningsforening Vordingborg – Støtte til handicapvenlig vej på Avnø Naturcenter

Foreningen for bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove – Støtte til rydning af ådal i Baldersbæk Plantage

Mariagerfjord kommune – Støttte til udgivelse af bog fra kunstnergruppen Dane

Søren Skov – Støtte til trykning af bog om jysk natur

Vaserne ved Furesøen – Støtte til at opføre boardwalks, fugletårn, hegn til afgræsning mv.

KU – støtte –  forskningsprojekter på fondens ejendomme udført af studerende og ph.d. på universitetet under ledelse af lektor Anders Tøttrup

Syddansk Universitet – Støtte til forskningsprojekt  vedr. den marine lagune ved Gyldensteen Strand

Støtte til gangbro over Gudenåen – langs motorvejsbroen i Randers