Donationer 2015

Donationer 2015

Aage V. Jensens Fond har i 2015 doneret støtte til følgende projekter :

Aarhus universitet Inst.for Bioscience – tilskud til anvendelse af DNA barcording, som redskab i kortlægning af arktiske fødekæder

Arktisk Institut – bevilling til publicering af Kapt. Alf Trolles dagbøger

KFUM/Vildbasserne – tilskud til spejderlejr i Lille Vildmose

Nørhalne skole – støtte til ude-undervisning

Grønlands Hjemmestyre – rejse- og uddannelseslegater til grønlandske unge til uddannelse uden for Grønland

Lokalrådet for Brobyværk – udskiftning af gelænder og gangbrædder på Engbroen

Det Grønlandske Selskab – udgivelse af Tidskriftet for Grønland

Arktisk Institut – støtte til opgradering af instituttets aktiviteter

Hovborglejren – støtte til afholdelse af lejr for handicappede

Apollo Booksellers – tilskud til udgivelse af bogen “Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger”

Apollo Booksellers – tilskud til udgivelse af bogen “Danmarks netvinger”

Aarhus Universitetsforlag – tilskud til genoptrykning af “Danmarks truede arter – den danske rødliste”

Jørgen Terp Laursen – tilskud til projekt flagermus i kirker.

Projektet undersøger livsvilkår for flagermus i kirkernes nærmeste omgivelser.

Aarhus Universitet inst.for Biocscience – tilskud til bearbejdning af 50 års optællinger af vadefugletræk ved Blåvandshuk

Randers Kristne Friskole – støtte til projekt “Skole og daginstitutioner ud i skoven”

NaturFotografer  – støtte til udgivelse af naturfotobog i anledning af 20 års jubilæum

Assoc.Prof. Ulrik Søchting – støtte til trykning af bogen om Cladonia.

Cladonia er det latinske navn for Bægerlav, som typisk findes på hede og i klitter.

Landsforeningen Natur og Ungdom – støtte til temanr.

Forfatter Jesper Asmussen – støtte til bog om Gudenåen