Ansøg om støtte

Ansøgning om støtte

Fondene støtter naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse. Dette kan bl.a. ske ved at erhverve, eje og drive  naturarealer, udførelse af genopretningsprojekter, støtte til andre naturprojekter og støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur.

Ansøgnings frist

For at kunne behandle ansøgningen på næste bestyrelsesmøde, skal vi senest have ansøgningen fredag d. 16/3-2018

  • Der ydes ikke støtte af kulturel og social karakter, fx til kunst, kultur, teater, værdigt trængende, sport, bevægelseshæmmede, syge m.v., og der må vi henvise til at søge støtte hos de mange andre fonde, der påtager sig sådanne projekter.
  • Der ydes alene støtte til vilde dyr i naturen, men ikke husdyr, dyrehaver, zoologiske haver m.v.
  • Der kommer mange ansøgninger, og det er derfor nødvendigt for fondene at prioritere projekterne, herunder at vælge mellem mange ligeværdige projekter. Det er følgelig kun en mindre del af ansøgningerne, der kan imødekommes.

Du kender et naturområde, der er særligt bevaringsværdigt

Fondene samarbejder med offentlige myndigheder og grønne organisationer om udvælgelse af naturarealer og gennemførelse af projekter på disse.

Det bedste er derfor at rette henvendelse til din lokale grønne organisation, fx Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Biologisk Forening m.fl., eller de lokale stats- eller kommunale myndigheder, idet disse typisk har planer for landsdelene og indsigt i, hvor der bedst kan og bør sættes ind. Hvis de mener, området er særligt bevaringsværdigt eller har behov for naturgenopretning, vil de foranledige henvendelser til de rette steder, herunder Aage V. Jensens Fonde, om støtte.

Naturprojekter

Fondene lægger stor vægt på, at projekterne kan anbefales af eller sker i samarbejde med grønne organisationer,  staten eller kommunerne.

Fondene arbejder for at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden, og tillægger det betydning, om projektet indeholder en eller flere af følgende komponenter: formidling, vidensindsamling, genopretning eller bevarelse.