Ansøgnings forløb

Ansøgnings forløb

Der benyttes ikke ansøgningsskema. Ansøgningerne vurderes ud fra projektbeskrivelsen, dokumentationen, evt. anbefalinger eller støttetilkendegivelser og budgettet. Der uddeles ikke faste beløbsstørrelser.

Der indkommer mange ansøgninger om støtte, derfor har vi desværre ikke mulighed for at besvare henvendelser om, hvorvidt ansøgningen er modtaget.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, og der kan derfor ikke oplyses konkret om, hvornår en ansøgning evt. kan behandles. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger eller det er formålstjenligt med en uddybende forklaring til projektet evt. et møde, vil ansøgerne blive kontaktet herom.

Der er desværre heller ikke ressourcer til at meddele afslag til alle, så hvis du ikke har hørt noget efter 3-6 måneder, vil der sandsynligvis ikke blive tildelt støtte.