Hvad støtter vi

Hvad støtter vi

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

 • Naturprojekter i Danmark og Grønland som omhandler:
  • Forskning
  • Formidling
  • Videnindsamling
  • Tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen
 • Naturbeskyttelse
 • Naturgenopretning
 • Naturformidling
 • Naturvidenskabelig dokumentation
 • Naturfaglige bogudgivelser
 • De vilde dyrs beskyttelse