Posts by ADMIN

Gyldensteen Strand holder vinterpause

Gyldensteen Strand holder vinterpause

Gyldensteen Strand holder vinterpause Aage V. Jensen Naturfonds store projekt til genskabelse af Gyldensteen Fjord er nu nået så langt, at alle anlægsarbejder med etablering af diger, øer, veje og stier er afsluttet. De store maskiner, som har arbejdet i området i sommerhalvåret tages hjem. Nu venter en vækstsæson, hvor de græstilplantede diger skal gro sig stærke til at modtage havvand i fjorden. Det forventes, at vandet kan lukkes ind i fjorden sidst i marts 2014. Helt stille bliver det dog ikke hen over vinteren. Håndværkere er i fuld gang med at bygge det nye flotte Naturrum...

Read More

Bioblitz i Vaserne blev en succes

Bioblitz i Vaserne blev en succes

Til Bioblitzen i Vaserne blev der fundet over 700 arter i løbet af et døgn.

Søndag den 30. juni blev der afholdt 24 timers biodiversitets Le Mans i Vaserne. Eller med andre ord: en Bioblitz.

På en Bioblitz undersøges et områdes flora og fauna af dygtige fagfolk og nysgerrige besøgende. I løbet af søndagen blev der fundet over 700 arter, hvoraf flere var helt nye for Vaserne og meget sjældne i Danmark. Den samlede artsliste for Vaserne er nu på mere end 1000 dyr og planter. Vaserne er nu den lokalitet i Danmark, hvor der på hjemmesiden www.fugleognatur.dk er registreret flest dyr og planter. 33 fagfolk med specialviden i forskellige grupper af planter og dyr hjalp med bestemmelsen af arterne. Bioblitzen var arrangeret af Fugleværnsfonden.

Read More

Gyldensteen Strand – Naturrum

Gyldensteen Strand – Naturrum

Gyldensteen Strand Fakta Presse Gyldensteen Strand Aage V. Jensen Naturfond har af Gyldensteen gods i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense omfattende Gyldensteens Inddæmmede Strand og den vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer Lindholm og Langø. Området er i dag afvandet og overvejende opdyrket. Formålet med Gyldensteen Strand At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området – herunder at genskabe et af Fyns vigtigste fugleområder At give offentligheden...

Read More

Biologiske undersøgelser ved Gyldensteen Strand

Biologiske undersøgelser ved Gyldensteen Strand

Når digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø ved Gyldensteen Strand fjernes i 2014, vil havet igen indtage omkring 214 ha af det drænede område syd for Lindholm. Der opstår så en lavvandet lagune omgivet af smalle strandenge med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Før de omfattende landindvindinger og dræninger tog sit indtog i slutningen af 1800-tallet, var lavvandede marine laguner et kendetegn for de danske kyster. Biologiske undersøgelser i de få tilbageblevne laguner har vist os, at de har vigtige økologiske og miljømæssige funktioner.

Read More

Filsø genopretningen

Filsø genopretningen

I 2010 har fonden erhvervet Filsø i Vestjylland på ca. 2.300 ha med henblik på omdannelse af de inddæmmede landbrugsarealer til naturområder. Filsø var tidligere landets næststørste sø og formentlig den mest fuglerige. Ved landvindingen i midten af 1800 tallet og frem til midten af forrige århundrede blev næsten hele søen udtørret og opdyrket. Formålet med erhvervelsen er at gendanne ca. 900 ha af søen og udlægge resten af de 2.300 ha som eng, klitter, klithede, krat og lidt skov. Det forventes, at søen vil blive hjemsted for et af landets vigtigste yngleområder for sjældne og truede fuglearter…

Read More
Side 7 ud af 12« Første side...56789...Sidste »