Posts by ADMIN

Kronede dage for krondyret

Kronede dage for krondyret

Der er sket en væsentlig forøgelse af krondyrbestanden på Ovstrup Hede. Tidligere var der kun 10-15 dyr, men nu er vi oppe på en bestand, der om foråret tæller cirka 70 individer. Vi har ikke store hjorte i vores område, det er udelukkende rudler af hinder, man kan se, siger Poul Hald-Mortensen, der er biolog i Aage V. Jensen Naturfond og tilsynsførende for den cirka 500 hektar store midtjyske hede, som fonden erhvervede i 2002

Read More

I de trompeterende traners terræn

I de trompeterende traners terræn

Efter danske forhold har de næringsfattige klitheder syd for Skagen et særligt præg af vildmark, når de præsenterer sig under et imponerende himmelhvælv fra kyst til kyst. I Hulsig Hede-områderne har tranen succes som ynglefugl. Tranens trompet af en stemme lyder over landskabet syd for Skagen. Den gjaldende stemme harmonerer med det storladne terræn, hvor himlen er høj som få steder i Danmark. Europas højeste fugl kan høres kilometer vidt omkring, når den om foråret ankommer til sine ynglepladser, hvor magerne straks finder sammen og tager deres redepladser i besiddelse…

Read More

Natura 2000 projekt i Reservatet ved Gyldensteen

Natura 2000 projekt i Reservatet ved Gyldensteen

Aage V Jensen Naturfond erhvervede sidste år godt 600 ha af den såkaldte Gyldensteen inddæmning. På den østlige del kaldet Reservatet er der nu gennemført et Natura 2000 projekt om forberedelse til afgræsning. Med tilskud fra Fødevareministeriets Natura 2000 projektpulje er der opsat over 6 km nyt kreaturhegn, så den fremtidige pleje af området kan sikres. Hele projektområdet er §3 beskyttede strandenge og lavvandede vådområder (lagunesøer). Det ønskes at sikre naturpleje i form af afgræsning med kreaturer, da området ellers vil gro til.

Read More

Filsø indviet af over 3.000 besøgende

Filsø indviet af over 3.000 besøgende

Den 7. oktober var anlægsarbejderne forud for genskabelsen af Filsø afsluttet, og søen stod klar til atter at blive fyldt med vand efter 160 års dræning. Over 3.000 mennesker var mødt op til indvielsen, hvor Vardes borgmester Gylling Haahr og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond, Nils Wilhjelm, holdt taler, og ”snoren” til søen blev klippet.

Read More

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Fuglene flokkes og yngler i den ny natur ”Mellemområdet” i Lille Vildmose, hvor en brun ørken af spagnumflader på rekordtid har udviklet sig til en grøn mosaik af våd natur med sjældne ynglefugle. Rørdrummen pauker, vandrikserne ”gypper” og rørhøgene jager, mens tinksmedene synger i en grad, der giver grund til at tro på disse sjældne vadefugle som ynglefugle. Og det er ganske vist, at tranen i år har fostret en unge, og at grågæssene har fået mindst fem kuld fra deres reder i rørskovene…

Read More
Side 8 ud af 12« Første side...678910...Sidste »