Bioblitz i Vaserne blev en succes

Featured_Bio-blitz_vaserne

Bioblitz i Vaserne blev en succes

Til Bioblitzen i Vaserne blev der fundet over 700 arter i løbet af et døgn.

Søndag den 30. juni blev der afholdt 24 timers biodiversitets Le Mans i Vaserne. Eller med andre ord: en Bioblitz.

På en Bioblitz undersøges et områdes flora og fauna af dygtige fagfolk og nysgerrige besøgende. I løbet af søndagen blev der fundet over 700 arter, hvoraf flere var helt nye for Vaserne og meget sjældne i Danmark. Den samlede artsliste for Vaserne er nu på mere end 1000 dyr og planter. Vaserne er nu den lokalitet i Danmark, hvor der på hjemmesiden www.fugleognatur.dk er registreret flest dyr og planter. 33 fagfolk med specialviden i forskellige grupper af planter og dyr hjalp med bestemmelsen af arterne. Bioblitzen var arrangeret af Fugleværnsfonden.

Samme dag afholdtes desuden høslætsdag med ca. 30 deltagende. Høslættet er med til at skabe lyse skovenge i området – og det giver meget mere biodiversitet! Høslættet var arrangeret  af Danmarks Naturfredningsforening, Fugleværnsfonden og Vasernes Græsningslaug.

Icon_link Artsliste for Vaserne (åbner en ny side på www.fugleognatur.dk)