Naturområder

Vejlernes Dag – 2017

Vejlernes Dag – 2017

Vejlernes Dag Lørdag den 6. maj åbner naturreservatet Vejlerne op for offentligheden og inviterer på oplevelser for store og små.   Program – Lørdag den 6. maj 2017   Kl. 10-13 Alle reservatets syv fugletårne vil være bemandede af kyndige fugleguider, der fortæller om områdets særlige fugleliv. Der er gode muligheder for at opleve alt fra den eksotiske skestork, den smukke blåhals, den hvide sølvhejre til havørnen – Europas største ørn. Besøg gerne flere fugletårne. Mød også én af forfatterne til den meget smukke fotobog om Vejlernes fantastiske natur...

Read More

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose Der er stor fokus på mosers evne til at afgive og ikke mindst binde CO₂ – moser er globalt betydningsfulde. Derfor har Nordisk Råd har udarbejdet denne film om emnet, som lige nu bliver vist ved COP 21 i Paris. En stor del af optagelserne er fra Tofte Mose i Lille Vildmose, hvor halvdelen af Danmarks højmoseareal ligger, og hvor nye områder under genopretning bidrager til CO₂-bindingen i verdens første klimaudpegede...

Read More

Nyt fra Kystlagunen

Nyt fra Kystlagunen

Udvikling i lagune overrasker biologer De første resultater i den nyoprettede Gyldensteen-lagune lover godt. Efter at alger og muslinger i første omgang dominerede området, er mange af dem døde i år. Det kan betyde bedre vilkår for det øvrige dyre- og planteliv Et træk gæs flyver over Gyldensteen Strand. Under dem – midt ude i den lavvandede lagune – står ph.d.-studerende Sandra Walløe Thorsen i waders. Op af vandet fisker hun en glasplade, der er beklædt med et tyndt lag mudder og mikroskopiske alger. – Meningen med pladerne var egentlig, at vi skulle se, hvordan de...

Read More

Fynlive på Gyldensteen Strand

Fynlive på Gyldensteen Strand

 Reportage fra TV2/Fyn den 7/10-2015 Tusindvis af fugle tiltrækker mange tusinde naturinteresserede. Det er resultatet på bare halvandet år på Gyldensteen Strand på Nordfyn. Her er landbrugsjord blevet lavet om til saltvandslagune. Det sidste tiltrækker forskere fra Syddansk Universitet. Og de er blevet overraskede over, at landbrugsjorden ikke udleder de mængder af fosfor og gødning, som de havde regnet...

Read More

Engsøen på Gyldensteen er klydens nye nordfynske paradis

Engsøen på Gyldensteen er klydens nye nordfynske paradis

Engsøen på Gyldensteen er klydens nye nordfynske paradis I 2014 ynglende der en stor bestand af klyder på Aage V. Jensen Naturfonds ejendom Gyldensteen. Der var op mod 50 par ynglende klyder ved Engsøen og knap 10 par på Reservatet. Ornitologernes ugentlige fugletællinger tyder på, at klyde-bestanden bliver mindst lige så stor i 2015. Mandag 13. april 2015 taltes mere end 225 klyder i det samlede område. Gyldensteen Strand og især Engsøen og Reservatet huser i disse år hovedparten af de ynglende klyder på hele Nordfyn. Området har tilsyneladende tiltrukket mange af de klyder...

Read More

Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors

Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors

Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors Mågerodde viste sig vejrmæssigt fra sin bedste side da den nye udsigtsplatform med kig over strandengene og Limfjordslandet blev indviet den 11. april. Morgendiset løftede i løbet af formiddagen sløret for en betagende udsigt over landskabet og i takt med at forårssolen fik magt dukkede også Thy frem i horisonten på den anden side af fjorden. Omkring 50 mennesker, hovedsageligt lokale, havde fundet vej til indvielsen af den nye platform, der ventes at blive et ”hotspot” for fugleobservationer med gode muligheder for at opleve...

Read More

Udviklingen i Gyldensteen kystlagune 2014

Udviklingen i Gyldensteen kystlagune 2014

Udviklingen i Gyldensteen kystlagune 2014 Skrevet af Thomas Valdemarsen, Sydansk Universitet Området oversvømmes d. 29. marts under stor bevågenhed Allerede 2 dage efter digegennembruddet var lagunen helt fyldt med vand (Billede 1) I begyndelsen var der problemer med vandstuvning i lagunen, hvilket var betinget af, at digegennembruddet ved Eriksholm blev lukket for at færdiggøre gravearbejdet. Problemet forsvandt da gravearbejdet var færdiggjort, og vandudskiftning kunne ske ved begge digegennembrud. I dag følger vandstanden i lagunen vandstanden i omkringliggende marine områder (fx...

Read More

Bæltekøretøjer plejer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde

Bæltekøretøjer plejer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde

De sammenlagt knap 2000 hektar, uforstyrrede rørskove har tiltrukket et rigt fugle- og dyreliv. Her veksler odderen ind og ud og her har også kronvildtet, Danmarks største landlevende pattedyr, tilpasset sig betingelserne, hvor dyrene i dagtimerne søger ly og skjul i de tørreste dele af rørskoven.
Fuglelivet i Vejlernes rørskove er noget særligt og rummer bl.a. landets største bestand af rørdrummer og grågæs, men også mange vandhøns – og ikke mindst skægmejserne, holder til i rørskoven.

Read More

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne. I et samarbejde mellem Aage V Jensen Naturfond og en gruppe lokale natur- og fugleinteresserede er der i dette efterår lavet små, fine naturplejeprojekter, hvor frivillige har udført naturpleje i naturreservatet Vejlerne. Vejlerne er Danmarks største videnskabelige fuglereservat og et af de vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle. ”Hos Aage V Jensen Naturfond glæder vi os over, at lokale ildsjæle bistår med at forbedre og styrke naturværdierne”, siger biolog Lars Malmborg. ”I naturfonden vil vi gerne skabe...

Read More

Ny natur under forandring

Ny natur under forandring

Syddansk Universitets intense overvågning i Kystlagunen ved Gyldensteen Strand har vist store forskelle mellem ”øst” og ”vest”. Det skyldes, at vandudskiftningen i den østlige del går meget langsommere end i den vestlige del. Og det betyder, at der i løbet af sommeren dannede sig meget store algemåtter i den østlige del, som gav anledning til iltmangel ved bunden. Den iltmangel har formodentlig gået hårdt ud over de sand- og hjertemuslinger, som blev fundet i store mængder i sommeren.

Read More
Side 1 ud af 512345