Filsø

Naturplejegræsning på Filsø

Naturplejegræsning på Filsø

Naturplejegræsning på Filsø Aage V Jensen Naturfond har i over de sidste to år gennemført et græsningsprojekt ved Filsø i Vestjylland. Med tilskud fra Fødevareministeriets Natur- og Miljøprojektpulje er to områder på i alt 145 ha blevet hegnet, så den fremtidige pleje af området kan sikres. Afgræsning med kødkvæg skal forhindre at områderne gror til tagrør og pilekrat. Som led i det store naturgenopretningsprojekt på Filsø, er der øst for søen udlagt ca. 115 ha til enge og vådområde. Det er vigtigt hurtigt at påbegynde plejen i form af afgræsning, for at hindre...

Read More

Filsø indviet af over 3.000 besøgende

Filsø indviet af over 3.000 besøgende

Den 7. oktober var anlægsarbejderne forud for genskabelsen af Filsø afsluttet, og søen stod klar til atter at blive fyldt med vand efter 160 års dræning. Over 3.000 mennesker var mødt op til indvielsen, hvor Vardes borgmester Gylling Haahr og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond, Nils Wilhjelm, holdt taler, og ”snoren” til søen blev klippet.

Read More

Filsø – Et 5000 år gammelt kultanlæg fra yngre stenalder

Filsø – Et 5000 år gammelt kultanlæg fra yngre stenalder

I forbindelse med et kursus i luftfotografering for arkæologistuderende i 2011 observerede den meget erfarne, engelske instruktør Pete Horne et grøftsystem fra luften, og han mente, det kunne være et såkaldt causewayed enclosure – et befæstet anlæg fra yngre stenalder, der i Danmark betegnes Sarup-anlæg. På hans luftfotografi af stedet ses nogle mørkegrønne aftegninger i græsset, som godt kunne tolkes i den retning, men da den nøjagtige position viste sig at være midt i Filsø, mente man fra museet, at der nok snarere var tale om strandvolde.

Read More