Gyldensteen Strand

Nyt fra Kystlagunen

Nyt fra Kystlagunen

Udvikling i lagune overrasker biologer De første resultater i den nyoprettede Gyldensteen-lagune lover godt. Efter at alger og muslinger i første omgang dominerede området, er mange af dem døde i år. Det kan betyde bedre vilkår for det øvrige dyre- og planteliv Et træk gæs flyver over Gyldensteen Strand. Under dem – midt ude i den lavvandede lagune – står ph.d.-studerende Sandra Walløe Thorsen i waders. Op af vandet fisker hun en glasplade, der er beklædt med et tyndt lag mudder og mikroskopiske alger. – Meningen med pladerne var egentlig, at vi skulle se, hvordan de...

Read More

Fynlive på Gyldensteen Strand

Fynlive på Gyldensteen Strand

Reportage fra TV2/Fyn den 7/10-2015 Tusindvis af fugle tiltrækker mange tusinde naturinteresserede. Det er resultatet på bare halvandet år på Gyldensteen Strand på Nordfyn. Her er landbrugsjord blevet lavet om til saltvandslagune. Det sidste tiltrækker forskere fra Syddansk Universitet. Og de er blevet overraskede over, at landbrugsjorden ikke udleder de mængder af fosfor og gødning, som de havde regnet...

Read More

Engsøen på Gyldensteen er klydens nye nordfynske paradis

Engsøen på Gyldensteen er klydens nye nordfynske paradis

Engsøen på Gyldensteen er klydens nye nordfynske paradis I 2014 ynglende der en stor bestand af klyder på Aage V. Jensen Naturfonds ejendom Gyldensteen. Der var op mod 50 par ynglende klyder ved Engsøen og knap 10 par på Reservatet. Ornitologernes ugentlige fugletællinger tyder på, at klyde-bestanden bliver mindst lige så stor i 2015. Mandag 13. april 2015 taltes mere end 225 klyder i det samlede område. Gyldensteen Strand og især Engsøen og Reservatet huser i disse år hovedparten af de ynglende klyder på hele Nordfyn. Området har tilsyneladende tiltrukket mange af de klyder...

Read More

Nyt fugletårn

Nyt fugletårn

Nyt fugletårn I disse dage lægges sidste hånd på Fyns største fugleudkigstårn – særligt indrettet til handicappede. Tårnet ligger ved Gyldensteenvej mellem Gyldensteen Gods og Bogense by, og giver udsigt ud over den store kystlagune. Det er Aage V Jensens Fonde, der opfører fugletårnet, og det bliver et et gigantisk et af slagsen. Op til 40 personer ad gangen kan kigge på fugle fra tårnet, som er forsynet med skydevinduer og en stor handicap-rampe, fordi man oplever en stor interesse fra kørestolsbrugere og gangbesværede. – Vi har oplevet en stor interesse fra...

Read More

Udviklingen i Gyldensteen kystlagune 2014

Udviklingen i Gyldensteen kystlagune 2014

[camera slideshow=”gyldensteen”] Udviklingen i Gyldensteen kystlagune 2014 Skrevet af Thomas Valdemarsen, Sydansk Universitet Området oversvømmes d. 29. marts under stor bevågenhed Allerede 2 dage efter digegennembruddet var lagunen helt fyldt med vand (Billede 1) I begyndelsen var der problemer med vandstuvning i lagunen, hvilket var betinget af, at digegennembruddet ved Eriksholm blev lukket for at færdiggøre gravearbejdet. Problemet forsvandt da gravearbejdet var færdiggjort, og vandudskiftning kunne ske ved begge digegennembrud. I dag følger vandstanden i lagunen...

Read More

Ny natur under forandring

Ny natur under forandring

Syddansk Universitets intense overvågning i Kystlagunen ved Gyldensteen Strand har vist store forskelle mellem ”øst” og ”vest”. Det skyldes, at vandudskiftningen i den østlige del går meget langsommere end i den vestlige del. Og det betyder, at der i løbet af sommeren dannede sig meget store algemåtter i den østlige del, som gav anledning til iltmangel ved bunden. Den iltmangel har formodentlig gået hårdt ud over de sand- og hjertemuslinger, som blev fundet i store mængder i sommeren.

Read More

Ny kystlagune ved Gyldensteen Strand fyldt med vand

Ny kystlagune ved Gyldensteen Strand fyldt med vand

Det tog kun godt et døgn at fylde den nye kystlagune ved Gyldensteen Strand på Nordfyn, siden naturområdet blev indviet i lørdags. Formålet med at fylde et ca. 290 fodboldbaner stort område med over en million tons vand er at genskabe et stort naturområde ved Gyldensteen Strand med en lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov. Til gavn for naturen og til gavn for naturinteresserede danskere.

Read More

Kystlagunen på Gyldensteen afdrives af hunde

Kystlagunen på Gyldensteen afdrives af hunde

Kystlagunen på Gyldensteen afdrives af hunde Strandager Jagtforening gennemfører et stort frivilligt arbejde på Gyldensteen-projektet op til åbningen. Siden starten af februar er kystlagunen blevet drevet igennem to til tre gange om ugen af op til syv hunde og hundefører. Hundefolkene rapportere om fasaner, gæs, harer og råvildt i området. Denne ”ekstra” hundetræning giver en planlagt forstyrrelse i området, så fasaner, gæs og harer ikke vælger at yngle dér.Derved gør vi, hvad vi kan for at undgå, at reder med æg eller afkom bliver fanget af det salte vand, når diget...

Read More

Gyldensteen Strand holder vinterpause

Gyldensteen Strand holder vinterpause

Gyldensteen Strand holder vinterpause Aage V. Jensen Naturfonds store projekt til genskabelse af Gyldensteen Fjord er nu nået så langt, at alle anlægsarbejder med etablering af diger, øer, veje og stier er afsluttet. De store maskiner, som har arbejdet i området i sommerhalvåret tages hjem. Nu venter en vækstsæson, hvor de græstilplantede diger skal gro sig stærke til at modtage havvand i fjorden. Det forventes, at vandet kan lukkes ind i fjorden sidst i marts 2014. Helt stille bliver det dog ikke hen over vinteren. Håndværkere er i fuld gang med at bygge det nye flotte Naturrum...

Read More

Gyldensteen Strand – Naturrum

Gyldensteen Strand – Naturrum

Gyldensteen Strand Fakta Presse Gyldensteen Strand Aage V. Jensen Naturfond har af Gyldensteen gods i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense omfattende Gyldensteens Inddæmmede Strand og den vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer Lindholm og Langø. Området er i dag afvandet og overvejende opdyrket. Formålet med Gyldensteen Strand At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området – herunder at genskabe et af Fyns vigtigste fugleområder At give offentligheden...

Read More
Side 1 ud af 212