Hulsig og Råbjerg Hede

I de trompeterende traners terræn

I de trompeterende traners terræn

Efter danske forhold har de næringsfattige klitheder syd for Skagen et særligt præg af vildmark, når de præsenterer sig under et imponerende himmelhvælv fra kyst til kyst. I Hulsig Hede-områderne har tranen succes som ynglefugl. Tranens trompet af en stemme lyder over landskabet syd for Skagen. Den gjaldende stemme harmonerer med det storladne terræn, hvor himlen er høj som få steder i Danmark. Europas højeste fugl kan høres kilometer vidt omkring, når den om foråret ankommer til sine ynglepladser, hvor magerne straks finder sammen og tager deres redepladser i besiddelse…

Read More