Lille Vildmose

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose Der er stor fokus på mosers evne til at afgive og ikke mindst binde CO₂ – moser er globalt betydningsfulde. Derfor har Nordisk Råd har udarbejdet denne film om emnet, som lige nu bliver vist ved COP 21 i Paris. En stor del af optagelserne er fra Tofte Mose i Lille Vildmose, hvor halvdelen af Danmarks højmoseareal ligger, og hvor nye områder under genopretning bidrager til CO₂-bindingen i verdens første klimaudpegede...

Read More

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Fuglene flokkes og yngler i den ny natur ”Mellemområdet” i Lille Vildmose, hvor en brun ørken af spagnumflader på rekordtid har udviklet sig til en grøn mosaik af våd natur med sjældne ynglefugle. Rørdrummen pauker, vandrikserne ”gypper” og rørhøgene jager, mens tinksmedene synger i en grad, der giver grund til at tro på disse sjældne vadefugle som ynglefugle. Og det er ganske vist, at tranen i år har fostret en unge, og at grågæssene har fået mindst fem kuld fra deres reder i rørskovene…

Read More

Slaraffenlandet for de ottebenede

Slaraffenlandet for de ottebenede

Lille Vildmose nærmer sig 300 arter af edderkopper, hvilket er mere end halvdelen af alle de arter, der er fundet i Danmark. Danmarks mest gavmilde landskab for edderkopper ligger i Østhimmerland, hvor Lille Vildmoses mosaik af levesteder giver grundlaget for en mangfoldighed af arter. 297 af Danmarks 535 arter af edderkopper er fundet i Tofte Skov, som dermed er den danske lokalitet, der giver levevilkår til flest edderkopper…

Read More

På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

De lysåbne, dyrerige græsningsskove og højmoser i Lille Vildmose huser nogle af Danmarks rigeste forekomster af biller. Adskillige nye arter er i vente fra områdets mange nicher af natur, spår billeforskerne. Det er en varm dag i sensommeren, men i naturskovens lavninger er der svalt og skyggefuldt, og efter dage med regn er fugtigheden høj i Elleskoven, som er en del af Tofte Skov i Lille Vildmose. Billeforskeren Palle Jørum er på jagt efter biller, der efter sigende er Vorherres yndlingsdyr. Gennem evolutionen er der skabt grundlag for mindst en halv million kendte arter af biller på denne planet, og der er formentlig et større antal, som endnu ikke er beskrevet..

Read More

Lys lokker nattens flyvende insekter til

Lys lokker nattens flyvende insekter til

I et tre år langt projekt skal det afsløres, hvor mange arter af natsværmere, der lever i Lille Vildmoses græsningsskove, og hvor tætte disse bestande er. Mange arter og individer af natsværmere er med til at fortælle om en høj biodiversitet i en rig natur. Efter en uge med natlige lokkerier ved hjælp af lysfælden ryster Kristian Knudsen forsigtigt sin fangst ud i en spand, så der til sidst ligger over 300 gram natsværmere hulter til bulter. Nu venter et flere timer langt detektivarbejde med at sætte artsnavne på fangsten…

Read More

I audiens hos kongeørnen

I audiens hos kongeørnen

De fredfyldte naturskove i Lille Vildmose er de danske kongeørnes vugge.
I 1999 fik et par kongeørne for første gang i nyere tid en unge på vingerne fra et dansk skovområde. Lige siden har de mægtige rovfugle hvert år fostret unger i Lille Vildmose. I naturskovene har kongeørnene i deres redeområder den fred og ro, der sikrer dem et trygt familieliv.

Read More

Havørnen yngler igen i den nordjyske natur

Havørnen yngler igen i den nordjyske natur

Efter næsten 100 års fravær er Nordeuropas største rovfugl, havørnen, tilbage som ynglefugl i Nordjylland. Et par af de mægtige ørne har fået en unge på vingerne fra en rede i Lille Vildmose. Nu er havørnen med sit vingefang på op imod 2,50 meter tilbage som ynglefugl i den nordjyske natur, der for cirka 150 år siden husede adskillige par. Men de blev efterstræbt og udryddet. Et par, der i flere år har holdt til i Lille Vildmose, der er Danmarks største fredede landområde, har netop fået en unge på vingerne fra en rede i et højt træ i Tofte Skov…

Read More

Udsigt til kongeørne og åbne vidder

Udsigt til kongeørne og åbne vidder

Fra Rovfugletårnet i Lille Vildmose har man overblik over en græsslette, som et af Danmarks få par kongeørne jævnligt kredser over. Særligt når der på en platform er lagt foder ud til rovfugle. Rovfugletårnet giver et enestående udsyn over landskabet i den nordlige del af Lille Vildmose. Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med kongeørne er blevet åbnet for besøgende i Lille Vildmose i Østhimmerland…

Read More

Vrimmel af traner på Vildmosens vidder

Vrimmel af traner på Vildmosens vidder

Særligt morgen og aften kan man på kilometers afstand i stille vejr høre tranerne trompetere i vilden sky. Hvis der er diset og regn i luften, lyder tranernes koncert endnu tydeligere, når den fugtmættede luft giver lyden ekstra vinger. De store fugle er da for alvor med til at sætte en streg under storheden i Lille Vildmose, Danmarks største fredede område. I øjeblikket holder nogle af de største forekomster af oversomrende traner i nyere tid i Danmark til i Lille Vildmose…

Read More