Ølundgård

Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv !!!

Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv !!!

En næsten flyvedygtig mågeunge ender i kløerne på den mægtige havørn. Det er her i juni måned et næsten dagligdags skuespil ved dejlige Ølundgård. Helt op til 3 havørne holder til i Odense Fjordområdet og her er Ølundgård et af favoritstederne. Søerne summer af liv. Mængder af andefugle har netop nu unger – knopsvaner, grågæs, gravænder, gråænder, knarænder, troldænder. Og så er der lige taffelanden. Denne smukke and blev her midt i juni konstateret med unger på Ølundgård. Og det er noget helt særligt fordi den aldrig før er konstateret ynglende ved Odense Fjord…

Read More

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Naturgenopretningen af våde enge, vandhuller og strandsumpe ved Odense Fjord har tilført området nyt liv. Mens rådyrene på grund af en højere vandstand har mistet terræn, har skarer af vandfugle etableret sig. Snart ventes strandtudsen at vandre ind og majgøgeurten vil blomstre. Klyderne er kække af forår og siger ”blytt, blytt, blytt”, for de smukt brogede vadefugle er klar til en ny ynglesæson i Ølundgårdområdet i den vestlige del af Odense Fjord, hvor terrænet for få år siden var præget af intensivt dyrket landbrugsjord…

Read More