Naturområder

Ny natur under forandring

Ny natur under forandring

Syddansk Universitets intense overvågning i Kystlagunen ved Gyldensteen Strand har vist store forskelle mellem ”øst” og ”vest”. Det skyldes, at vandudskiftningen i den østlige del går meget langsommere end i den vestlige del. Og det betyder, at der i løbet af sommeren dannede sig meget store algemåtter i den østlige del, som gav anledning til iltmangel ved bunden. Den iltmangel har formodentlig gået hårdt ud over de sand- og hjertemuslinger, som blev fundet i store mængder i sommeren.

Read More

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land En epoke med Mogens Bøgeskov Andersen som driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond i et af Nordeuropas vigtigste naturreservater, Vejlerne, er forbi. Efter et kvart århundrede på posten emigrerer han fra Hannæs til Thy, og skifter udsigten over enge og rørskove ud med plantager og klitheder. Skrevet af Jan Skriver I mere end 100 år har Bygholm Vejle Mølle været Vejlernes vartegn, men de seneste årtier har møllen fået selskab af en håndfuld elegante fugletårne med en tilsvarende karisma i det flade landskab mellem hav og fjord. Det er...

Read More

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge Vejlernes nye driftsleder har haft Skjern Ådalen og Tipperne som arbejdsplads. Han kender engrylens, kobbersneppens og skestorkens krav til livet og naturplejens nødvendighed. Og så vil han gerne fortælle og formidle forunderlige historier fra det fri.  Skrevet af Jan Skriver Ni ud af ti jyske bilister er dus med dæmningen på hovedvej A11, der som en snorlige trafikåre skiller Bygholm Vejles grønne tæppe af en eng fra Limfjorden. Men det er i realiteten de færreste, der for alvor kender landet mellem hav og fjord med alle dets...

Read More

Ny kystlagune ved Gyldensteen Strand fyldt med vand

Ny kystlagune ved Gyldensteen Strand fyldt med vand

Det tog kun godt et døgn at fylde den nye kystlagune ved Gyldensteen Strand på Nordfyn, siden naturområdet blev indviet i lørdags. Formålet med at fylde et ca. 290 fodboldbaner stort område med over en million tons vand er at genskabe et stort naturområde ved Gyldensteen Strand med en lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov. Til gavn for naturen og til gavn for naturinteresserede danskere.

Read More

Kystlagunen på Gyldensteen afdrives af hunde

Kystlagunen på Gyldensteen afdrives af hunde

Kystlagunen på Gyldensteen afdrives af hunde Strandager Jagtforening gennemfører et stort frivilligt arbejde på Gyldensteen-projektet op til åbningen. Siden starten af februar er kystlagunen blevet drevet igennem to til tre gange om ugen af op til syv hunde og hundefører. Hundefolkene rapportere om fasaner, gæs, harer og råvildt i området. Denne ”ekstra” hundetræning giver en planlagt forstyrrelse i området, så fasaner, gæs og harer ikke vælger at yngle dér.Derved gør vi, hvad vi kan for at undgå, at reder med æg eller afkom bliver fanget af det salte vand, når diget...

Read More

Ny bro indviet for gående og cyklende over Gudenå

Ny bro indviet for gående og cyklende over Gudenå

Ny bro indviet for gående og cyklende over Gudenå Det var ingen aprilsnar, da borgmester Claus Omann Jensen fra Randers Kommune klippede snoren til den nye motorvejsbro for bløde trafikanter over Gudenåen den 1. april. Mange cyklister, løbere og vandrere i alle størrelser fra Randersområdet stod og trippede for at tage den nye bro i brug inden borgmesteren tog saksen i hånden og erklærede stien åben. Forinden takkede borgmesteren Aage V. Jensen Naturfond for den nye bro: ”Randers Kommune er meget taknemmelig for den flotte gave. Broen skaber sammenhæng mellem flotte...

Read More

Indvielse af ny stibro over Gudenåen

Indvielse af ny stibro over Gudenåen

[camera slideshow=”gudenaaengene”] Indvielse af ny stibro over Gudenåen Tirsdag den 1. april fejrer Randers Kommune indvielsen af en splinterny stibro, der gør det muligt for gående, løbere og cyklister at komme tørskoet over Gudenåen til unikke naturoplevelser. Broen er en gave fra Aage V. Jensens Naturfond til Randers Kommune. Den er koblet på motorvejsbroen over Gudenåen og forbinder Hornbæk- og Vorup Enge. Det er borgmester Claus Omann Jensen fra Randers Kommune, der klipper snoren til den nye bro klokken 12.30 tirsdag den 1. april 2014. Vi håber, at du har tid og...

Read More

Naturplejegræsning på Filsø

Naturplejegræsning på Filsø

Naturplejegræsning på Filsø Aage V Jensen Naturfond har i over de sidste to år gennemført et græsningsprojekt ved Filsø i Vestjylland. Med tilskud fra Fødevareministeriets Natur- og Miljøprojektpulje er to områder på i alt 145 ha blevet hegnet, så den fremtidige pleje af området kan sikres. Afgræsning med kødkvæg skal forhindre at områderne gror til tagrør og pilekrat. Som led i det store naturgenopretningsprojekt på Filsø, er der øst for søen udlagt ca. 115 ha til enge og vådområde. Det er vigtigt hurtigt at påbegynde plejen i form af afgræsning, for at hindre...

Read More

Gyldensteen Strand holder vinterpause

Gyldensteen Strand holder vinterpause

Gyldensteen Strand holder vinterpause Aage V. Jensen Naturfonds store projekt til genskabelse af Gyldensteen Fjord er nu nået så langt, at alle anlægsarbejder med etablering af diger, øer, veje og stier er afsluttet. De store maskiner, som har arbejdet i området i sommerhalvåret tages hjem. Nu venter en vækstsæson, hvor de græstilplantede diger skal gro sig stærke til at modtage havvand i fjorden. Det forventes, at vandet kan lukkes ind i fjorden sidst i marts 2014. Helt stille bliver det dog ikke hen over vinteren. Håndværkere er i fuld gang med at bygge det nye flotte Naturrum...

Read More

Bioblitz i Vaserne blev en succes

Bioblitz i Vaserne blev en succes

Til Bioblitzen i Vaserne blev der fundet over 700 arter i løbet af et døgn.

Søndag den 30. juni blev der afholdt 24 timers biodiversitets Le Mans i Vaserne. Eller med andre ord: en Bioblitz.

På en Bioblitz undersøges et områdes flora og fauna af dygtige fagfolk og nysgerrige besøgende. I løbet af søndagen blev der fundet over 700 arter, hvoraf flere var helt nye for Vaserne og meget sjældne i Danmark. Den samlede artsliste for Vaserne er nu på mere end 1000 dyr og planter. Vaserne er nu den lokalitet i Danmark, hvor der på hjemmesiden www.fugleognatur.dk er registreret flest dyr og planter. 33 fagfolk med specialviden i forskellige grupper af planter og dyr hjalp med bestemmelsen af arterne. Bioblitzen var arrangeret af Fugleværnsfonden.

Read More
Side 2 ud af 512345