Naturområder

Gyldensteen Strand – Naturrum

Gyldensteen Strand – Naturrum

Gyldensteen Strand Fakta Presse Gyldensteen Strand Aage V. Jensen Naturfond har af Gyldensteen gods i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense omfattende Gyldensteens Inddæmmede Strand og den vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer Lindholm og Langø. Området er i dag afvandet og overvejende opdyrket. Formålet med Gyldensteen Strand At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området – herunder at genskabe et af Fyns vigtigste fugleområder At give offentligheden...

Read More

Biologiske undersøgelser ved Gyldensteen Strand

Biologiske undersøgelser ved Gyldensteen Strand

Når digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø ved Gyldensteen Strand fjernes i 2014, vil havet igen indtage omkring 214 ha af det drænede område syd for Lindholm. Der opstår så en lavvandet lagune omgivet af smalle strandenge med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Før de omfattende landindvindinger og dræninger tog sit indtog i slutningen af 1800-tallet, var lavvandede marine laguner et kendetegn for de danske kyster. Biologiske undersøgelser i de få tilbageblevne laguner har vist os, at de har vigtige økologiske og miljømæssige funktioner.

Read More

Kronede dage for krondyret

Kronede dage for krondyret

Der er sket en væsentlig forøgelse af krondyrbestanden på Ovstrup Hede. Tidligere var der kun 10-15 dyr, men nu er vi oppe på en bestand, der om foråret tæller cirka 70 individer. Vi har ikke store hjorte i vores område, det er udelukkende rudler af hinder, man kan se, siger Poul Hald-Mortensen, der er biolog i Aage V. Jensen Naturfond og tilsynsførende for den cirka 500 hektar store midtjyske hede, som fonden erhvervede i 2002

Read More

I de trompeterende traners terræn

I de trompeterende traners terræn

Efter danske forhold har de næringsfattige klitheder syd for Skagen et særligt præg af vildmark, når de præsenterer sig under et imponerende himmelhvælv fra kyst til kyst. I Hulsig Hede-områderne har tranen succes som ynglefugl. Tranens trompet af en stemme lyder over landskabet syd for Skagen. Den gjaldende stemme harmonerer med det storladne terræn, hvor himlen er høj som få steder i Danmark. Europas højeste fugl kan høres kilometer vidt omkring, når den om foråret ankommer til sine ynglepladser, hvor magerne straks finder sammen og tager deres redepladser i besiddelse…

Read More

Natura 2000 projekt i Reservatet ved Gyldensteen

Natura 2000 projekt i Reservatet ved Gyldensteen

Aage V Jensen Naturfond erhvervede sidste år godt 600 ha af den såkaldte Gyldensteen inddæmning. På den østlige del kaldet Reservatet er der nu gennemført et Natura 2000 projekt om forberedelse til afgræsning. Med tilskud fra Fødevareministeriets Natura 2000 projektpulje er der opsat over 6 km nyt kreaturhegn, så den fremtidige pleje af området kan sikres. Hele projektområdet er §3 beskyttede strandenge og lavvandede vådområder (lagunesøer). Det ønskes at sikre naturpleje i form af afgræsning med kreaturer, da området ellers vil gro til.

Read More

Filsø indviet af over 3.000 besøgende

Filsø indviet af over 3.000 besøgende

Den 7. oktober var anlægsarbejderne forud for genskabelsen af Filsø afsluttet, og søen stod klar til atter at blive fyldt med vand efter 160 års dræning. Over 3.000 mennesker var mødt op til indvielsen, hvor Vardes borgmester Gylling Haahr og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond, Nils Wilhjelm, holdt taler, og ”snoren” til søen blev klippet.

Read More

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Fuglene flokkes og yngler i den ny natur ”Mellemområdet” i Lille Vildmose, hvor en brun ørken af spagnumflader på rekordtid har udviklet sig til en grøn mosaik af våd natur med sjældne ynglefugle. Rørdrummen pauker, vandrikserne ”gypper” og rørhøgene jager, mens tinksmedene synger i en grad, der giver grund til at tro på disse sjældne vadefugle som ynglefugle. Og det er ganske vist, at tranen i år har fostret en unge, og at grågæssene har fået mindst fem kuld fra deres reder i rørskovene…

Read More

Slaraffenlandet for de ottebenede

Slaraffenlandet for de ottebenede

Lille Vildmose nærmer sig 300 arter af edderkopper, hvilket er mere end halvdelen af alle de arter, der er fundet i Danmark. Danmarks mest gavmilde landskab for edderkopper ligger i Østhimmerland, hvor Lille Vildmoses mosaik af levesteder giver grundlaget for en mangfoldighed af arter. 297 af Danmarks 535 arter af edderkopper er fundet i Tofte Skov, som dermed er den danske lokalitet, der giver levevilkår til flest edderkopper…

Read More

På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

De lysåbne, dyrerige græsningsskove og højmoser i Lille Vildmose huser nogle af Danmarks rigeste forekomster af biller. Adskillige nye arter er i vente fra områdets mange nicher af natur, spår billeforskerne. Det er en varm dag i sensommeren, men i naturskovens lavninger er der svalt og skyggefuldt, og efter dage med regn er fugtigheden høj i Elleskoven, som er en del af Tofte Skov i Lille Vildmose. Billeforskeren Palle Jørum er på jagt efter biller, der efter sigende er Vorherres yndlingsdyr. Gennem evolutionen er der skabt grundlag for mindst en halv million kendte arter af biller på denne planet, og der er formentlig et større antal, som endnu ikke er beskrevet..

Read More

Lys lokker nattens flyvende insekter til

Lys lokker nattens flyvende insekter til

I et tre år langt projekt skal det afsløres, hvor mange arter af natsværmere, der lever i Lille Vildmoses græsningsskove, og hvor tætte disse bestande er. Mange arter og individer af natsværmere er med til at fortælle om en høj biodiversitet i en rig natur. Efter en uge med natlige lokkerier ved hjælp af lysfælden ryster Kristian Knudsen forsigtigt sin fangst ud i en spand, så der til sidst ligger over 300 gram natsværmere hulter til bulter. Nu venter et flere timer langt detektivarbejde med at sætte artsnavne på fangsten…

Read More
Side 3 ud af 512345