Naturområder

I audiens hos kongeørnen

I audiens hos kongeørnen

De fredfyldte naturskove i Lille Vildmose er de danske kongeørnes vugge.
I 1999 fik et par kongeørne for første gang i nyere tid en unge på vingerne fra et dansk skovområde. Lige siden har de mægtige rovfugle hvert år fostret unger i Lille Vildmose. I naturskovene har kongeørnene i deres redeområder den fred og ro, der sikrer dem et trygt familieliv.

Read More

Filsø – Et 5000 år gammelt kultanlæg fra yngre stenalder

Filsø – Et 5000 år gammelt kultanlæg fra yngre stenalder

I forbindelse med et kursus i luftfotografering for arkæologistuderende i 2011 observerede den meget erfarne, engelske instruktør Pete Horne et grøftsystem fra luften, og han mente, det kunne være et såkaldt causewayed enclosure – et befæstet anlæg fra yngre stenalder, der i Danmark betegnes Sarup-anlæg. På hans luftfotografi af stedet ses nogle mørkegrønne aftegninger i græsset, som godt kunne tolkes i den retning, men da den nøjagtige position viste sig at være midt i Filsø, mente man fra museet, at der nok snarere var tale om strandvolde.

Read More

Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv !!!

Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv !!!

En næsten flyvedygtig mågeunge ender i kløerne på den mægtige havørn. Det er her i juni måned et næsten dagligdags skuespil ved dejlige Ølundgård. Helt op til 3 havørne holder til i Odense Fjordområdet og her er Ølundgård et af favoritstederne. Søerne summer af liv. Mængder af andefugle har netop nu unger – knopsvaner, grågæs, gravænder, gråænder, knarænder, troldænder. Og så er der lige taffelanden. Denne smukke and blev her midt i juni konstateret med unger på Ølundgård. Og det er noget helt særligt fordi den aldrig før er konstateret ynglende ved Odense Fjord…

Read More

Randers naturhavn

Randers naturhavn

For tre måneder siden blev Randers Naturcenter indviet tæt på Randers Midtby og alligevel lige ved Gudenå. Siden har stedet været flittigt besøgt af både skoleelever, børnehaver og familier. Og nu har stedets besøgende fået endnu en mulighed for at opleve naturen. Randers Naturcenter har fået en ny handicapvenlig havn med tilhørende både, som blev indviet onsdag den 30. maj.

Read More

Randers Naturcenter – med egen havn og bådhus ved Gudenåen…

Randers Naturcenter – med egen havn og bådhus ved Gudenåen…

Randers Kommune fører an, når det drejer sig om at stimulere børns udeliv. De gode naturoplevelser står på spring i det nye Randers Naturcenter: sejlture på Gudenåen, overnatning under åben himmel og små dyr under lup i Science-huset. Aage V. Jensen Naturfond har financieret en væsentlig del af opførelsen, og der sættes nye standarder for moderne naturvejledning og miljøformidling i Randers…

Read More

Fuglerige enge ved Danmarks største flod

Fuglerige enge ved Danmarks største flod

Gudenåen har de senere år fået 300 hektar af sine våde enge og rørsumpe tilbage mellem Randers og Langå. Med engenes og småsøernes tilbagekomst i landskabet er vadefuglene, svømmeænderne og lappedykkerne rykket talstærkt ind. Og odderens jagtmarker er blevet større og rigere på føde

Trafikken på motorvej E45 haster forbi mod nord og syd. Fra vest mod øst bevæger Danmarks længste vandvej, Gudenåen, sig i et mere adstadigt tempo mod sit brede udløb i Randers Fjord.

Read More

Skestorken tilbage som ynglefugl i Vejlerne

Skestorken tilbage som ynglefugl i Vejlerne

Otte par skestorke har i år ynglet på fugleøen Melsig i Arup Vejle, hvor de sjældne ibiser har fået en halv snes unger på vingerne. Reservatet har med sin rigdom på føde og fred til sårbare, sky ynglefugle altid været et vigtigt spisekammer for skestorke.

For første gang siden 1965 har skestorken fået unger på vingerne i Vejlerne, der gennem historien er den absolut vigtigste lokalitet i Danmark for den hvide ibis med det skeformede næb.

Read More

Havørnen yngler atter på Æbelø

Havørnen yngler atter på Æbelø

For første gang siden 1869 har vor største rovfugl, havørnen, ynglet på Æbelø i 2011. Havørnen har gennem mange år holdt mere eller mindre fast til på Æbelø i vinterhalvåret men har ikke indtil nu slået sig ned for at yngle.

For 3 år siden observerede vi pludselig et par. En ældre han og en ung ikke udfarvet hun. Da det drejede sig om en ung hun-havørn, troede vi ikke, at parret ville begynde at yngle, hvilket de normalt først gør, når de begge er ca. 6 år gamle og har fået deres voksen-dragt. Derfor håbede vi blot på, at de ville blive på øen, indtil hunnen var blevet gammel nok til at yngle.

Read More

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er formentlig plantet ud på Æbelø i midten af 1900-tallet for at blive anvendt som gavntræ. Æbelø var på dette tidspunkt hverken fredet eller udlagt som urørt skov. Desuden blev der drevet både landbrug og traditionelt skovbrug på øen. Ahorn har desværre den ulempe, at de unge ahorn-træer vokser som “sild i en tønde”, hvilket gør, at der kun kommer ganske lidt lys ned til skovbunden, når ahornens blade springer ud…

Read More

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Naturgenopretningen af våde enge, vandhuller og strandsumpe ved Odense Fjord har tilført området nyt liv. Mens rådyrene på grund af en højere vandstand har mistet terræn, har skarer af vandfugle etableret sig. Snart ventes strandtudsen at vandre ind og majgøgeurten vil blomstre. Klyderne er kække af forår og siger ”blytt, blytt, blytt”, for de smukt brogede vadefugle er klar til en ny ynglesæson i Ølundgårdområdet i den vestlige del af Odense Fjord, hvor terrænet for få år siden var præget af intensivt dyrket landbrugsjord…

Read More
Side 4 ud af 512345