Donationer 2013

Donationer 2013

Aage V. Jensen Naturfond har i 2013 bl.a. doneret støtte  til følgende projekter :

DCE, Aarhus Universitet Overvågning og analyse af fuglelivet i Vejlerne

Søborg Sø – Konsulentrapport vedr. genopretning

Naturstyrelsen – Projekt: Grøn omstilling – naturpleje som driftsgren

CMEC, Københavns Universitet – Basismonitering at terrestrisk natur ved Filsø

Vesthimmerlands Kommune – Tilskud til broforbindelse ved Vilsted Sø

Lille Vildmose Centeret – Udstilling

Inst. For Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og Naturstyrelsen – Kortlægning af handlingskrævende naturområder – undersøgelses- og indsatsprojekt for skovene

A. K. Sverdrup Lauridsen – Konsekvensvurdering af fredninger på arealer ved Filsø

Biologisk Institut, Københavns Universitet – Forskningsprojekt vedr. fiskebestandens udvikling ved Filsø

SydProduktion – 4 film om Filsøs historie

Nordfyns Turistbureau – Inspirationskogebog med nordfynske oplevelser

Kjeld Hansen – Fremstilling af “Det Tabte Land” som e-bog

Biologisk Institut, Syddansk Universitet – Ph.D. projekt: “Kolonisering og habitatudvikling ved Gyldensteen Strand efter oversvømmelse”

Tange Sø – Konsulentrapport vedr. fosfor- og kvælstofreguleringen

WWF Verdensnaturfonden – Danskerne og havet – projekt vedr. havets natur, bl.a. med overvågning ved hjælp af citizen science

Danmarks Naturfredningsforening – Biodiversitet, der hvor du bor – projekt vedr. udvikling af biodiversitetsindikatorer ved hjælp af citizen science

Biologisk Institut, Syddansk Universitet – Køb af analyse- og overvågningsudstyr og tillæg til undersøgelsesprojektet ved havet ved Gyldensteen Strand

SkovByKon og Skovdyrkerforeningen – Feltstudier, analyse og skrivearbejde vedr. naturgenopretning af vandmiljø på skovrejsningsarealer til brug for udarbejdelse af metodehåndbog