Donationer 2014

Donationer 2014

Aage V. Jensen Naturfond har i 2014 bl.a. doneret støtte  til følgende projekter :

DOF – tillæg til trykning af Caretaker projekt

Vejlerne – Støtte til fugletællinger

Dansk Botanisk Forening – tillæg til Atlas Flora Danica

Danmarks Jægerforbund – efteruddannelse af flugtskydningsinstruktører

Danmarks Jægerforbund – 3 årigt forskningsprojekt og dokumentation af den biologiske effekt ved oprettelse af landsdækkende netværk af markvildslav.

Nordfyns Efterskole – legat

Vesthimmerlands Kommune – Bro ved Vilsted Sø – tillægsbevilling

Københavns Universitet – Basismonitering Lille Vildmose 2012-2015 tillæg

DOF – Projekt: “Danmarks fugleliv i forandring”

Fugleværnsfonden – Støtte til naturprojekter

Randers Naturcenter – Køb af ny handicapbåd

Danmarks Naturfredningsforening – Dataanalyser vedr. projekt: “Biodiversitet nu”

Søborg Sø – Udfærdigelse af konsuletrapport