Bogudgivelser

Bogudgivelser

Aage V. Jensens Fonde har gennem årene støttet tilblivelsen og/eller udgivelsen af en lang række bøger. I det følgende nævnes en række af disse;

Atlas-projekter:

 • Fuglenes Danmark – Michael Borch Grell – Dansk Ornitologisk Forening 1998
 • Dansk Trækfugleatlas – Carsten Rahbæk m.fl. – Forlaget Rhodos og Zoologisk Museum, Københavns Universitet 2006
 • Dansk Pattedyr Atlas – Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen – Gyldendal 2007
 • Atlas over Danske Ferskvandsfisk – Henrik Carl og Peter Rask Møller – Statens Naturhistoriske Museum 2012
 • Danmarks Svampeatlas – Jacob Heilmann-Clausen m.fl. – 2014 – netversion: svampeatlas.dk

Landskaber og natur i Danmark m.m.:

Landskaber og natur i Danmark m.m.:
 • Biologiske undersøgelser omkring den marine lagune ved Gyldensteen Strand, Syddansk Universitet
 • ”Lille Vildmose, Kultur og Natur” – Søren Chr. Jensen – Forlaget Tricolor 1998
 • Oldtidsagre i Danmark, Bornholm – Viggo Nielsen – Jysk Arkæologisk Selskab 2000
 • Videnskabelig rapport “Vegetation succession after temporarily cultivation of a Danish heathland site” – Nina Rehfeldt – Naturhistorisk Museum 1999
 • Fotobog Den danske Urskov – Lars Gejl & Finn Olufsen – WWF-Denmark – Forlaget Borgen 1999
 • Skovbilleder fra en svunden tid – Eiler Worsøe – Skovhistorisk Selskab 2000
 • Danmarks Fredede Områder – Poul Henrik Harrits – Politikkens Forlag 2001
 • Det fede landskab – landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser – Naturrådets Vismandsrapport 2002 – P. Agger, P. Christensen, A. Reenberg, B. Aaby
 • Vejlerne – Folk og natur i fortid og nutid – Ingvard Jakobsen og Svend Sørensen – 1993
 • Mosens Fire Årstider – Et portræt af Lille Vildmose – Sejlflod Erhvervs- og Udviklingsråd 1998
 • Der er et yndigt land – Kjeld Hansen – Gads Forlag 2003
 • Naturens Verden – Naturens Verdens Fond – Forlaget Rhodos
 • Danmarks naturseværdigheder – Freelance-skribent Søren Olsen
 • Bog om Michael Ancher og det moderne gennembrud 1880-1890 – Helga Anchers Fond – Elisabeth Fabritius – Christian Ejler´s Forlag
 • Foranderlige Landskaber – Per Grau Møller
 • Læsø ”Mellem Klitter og Rønner – Læsøs gaver” – Knud Nielsen – Dafolo Forlag 2002
 • Danmarks Søer og Åer –Søren Olsen – Politikkens Forlag 2002
 • Jægere og fiskere ved Limfjorden i 100 år – Jens Østergaard 2002
 • Ved Fos og Li – natur omkring Fosdalen – Svend Møller Nielsen – Naturcenter Fosdalen 2004
 • Danmark under havet – Jan Skriver
 • Bogen om Vesløsgård – Henning Landbo
 • Danmarks Søer, bind 6 – Søren Berg m.fl. – Strandbergs Forlag 2006
 • Bogen Dansk Natur – Michael Stoltze – Gyldendal 2005
 • Skove og skovfolk på Langeland – Skovrider H. Staun – Langelands Museum 2005
 • Syd for Fyn – Poul Henrik Harritz – Naturbureauet 2004
 • Billedbog om Lille Vildmoses fremtid – Sejlflod Udviklingsråd 2002
 • Klitter, marsk og Vadehav – Fiskeri- og Søfartsmuseet 2004
 • ”Fremtidens Natur i Danmark” – R. Lundsgaard – Danmarks Naturfredningsforening 2004
 • Skovhistorie for fremtiden – Skovhistorisk Selskab 2005
 • De inddæmmede landskaber – Morten Stenak – Landbohistorisk Selskab 2005
 • Bogen om Møns natur ”Møn- Vandrefalkens ø” – Gruppen af Danske Kunstnere for Natur og Miljø – Bøger og Papir, Stege 2005
 • Vadehavet fra A til Z – Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • ”Landskabets historie gennem 2 årtusinder” – Professor Bent Odgaard
 • Odense Fjord – DOF-Fyns Amt
 • Dansk Kystkultur under forandring – Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Dansk iskerneforskning – Aarhus Universitet v/Maiken Lolck
 • En husmandskone i Lille Vildmose – Vildmosen v/Hans Flou
 • Danmarks Søer, bind 7 – Danmarks Fiskeriundersøgelser
 • De danske øer – Niels Houkjær – Gyldendal 2006
 • Naturen i fokus – Naturfotografer i Danmark – 2006
 • Skellettet i landskabet – EF´s habitatdirektiv og dansk naturforvaltning – P. Agger, P. Christensen, A. Reenberg, B. Aaby – Naturrådet
 • Odder i knibe – Det Danske Odder Institut – 2005
 • Lodsejerne ved Vildsted Sø´s reetablering – Esben Munk Sørensen – 2006
 • Det tabte land – Kjeld Hansen – Gads Forlag 2008
 • Oldtidsagre i Danmark, Møn og Lolland-Falster – Viggo Nielsen – 2009
 • Vadehavet på tværs – Nanna Winbladh og Dorte Vind – Fiskeri- og Søfartsministeriet 2009
 • Naturen i maj – Læsø oplevet af 14 naturkunstnere – Læsø Turistbureau 2009
 • Danske Landbrugslandskaber gennem 2000 år – Bent Odgård, Jørgen Rømer – Århus Universitetsforlag 2009
 • Vorsø – Kaj Halberg og Jens Gregersen – Eigil Holms Forlag 2010
 • Bier og Honning – Lene Stiil – 2010
 • Folk og Fortællinger fra Det Tabte Land – Kjeld Hansen – Forlaget Bæredygtighed 2011
 • Danmarks natur frem mod 2010 – DN 2011
 • Naturen rundt om Øresund – Søren Skov – 2011
 • Mariager fjord kommune – bog af kunstnergruppen Dane – 2012
 • Danmarks dejligste natur – set fra fly og fod – Eigil Holm – 2012
 • Nordfyns Natur – Kurt Due Johansen m.fl. – Bogense Bogtrykkeri 2013
 • Tømrermesteren – en historie om Aage V. Jensen – Rud Kofoed – 2013
 • Jysk Natur – Søren Skov – Gyldendal 2014
 • Folk og fortællinger II, Øerne – Kjeld Hansen – 2014
 • Landskabets skjulte muligheder – Christian Nørgård Nielsen – Forlag: Skovbykon og skovdyrkerne 2016
 • Vildere vidder i Dansk natur – Rune Engelbreth Larsen 2017
 • Det store svigt – Kjeld Hansen 2017

Grønland:

Grønland:

 • A Farewell to Greenlands Wildlife – Kjeld Hansen – 2002
 • A Nature and Wild life Guide to Grønland – Benny Gensbøl
 • Advances in Ecological Research – Hans Meltofte, Morten Rasch mfl.
 • Arktisk Sommer – Jens Gregersen – Gyldendal 2014
 • Arktiske øjeblikke – M. Elander/ S. Widstråd
 • An Assessment of the… – Erik W Born
 • Dagbog fra Grønland – Troels Brandt
 • Den Grønlandske Konebåd – H.C. Petersen – 2007
 • Den Vide Hvide Verden – Lægeforeningens forlag
 • Det grønne Grønland , Tyge W. Bøcher
 • Disko Bugten – Den blå bugt – Ivars Silis – 2011
 • Fangst og redelighed i vor tid , H.C. Petersen og Finn Lynge
 • Fangstmandsperioden , Peter Smidt Mikkelsen
 • Flora of Greenland , Flemming Rune
 • Frozen Annals , Willi Dansgaard
 • Frozen Horizons , Ivars Silis
 • Fugle i Grønland (dk, eng., grønlandsk)
 • Grønland , John Andersen
 • Grønland i dag- en introduktion år 2002, Mads Fægteborg
 • Grønland i istid og nutid, Willi Dansgaard
 • Grønlands Fiskeriundersøgelser gennem 50 år, Grønlands Naturinstitut
 • Grønlands Havalger, Poul Møller Pedersen
 • Grønlands hvalrosser (dk, eng., grønlandsk), Erik W Born
 • Grønlands Hvide Bjørne, Erik W. Born
 • Grønlands vinterhvaler (dk, eng., grønlandsk), Grønlands Naturinstitut
 • Grønlands økologi (dk, eng., grønlandsk)
 • Grønlandsk levermosflora, Kell Damsholt, 2011
 • Grønlandske Sæler (dk, eng., grønlandsk)
 • Health Research in Greenland, T.Gurtis/+P.Bjerregaard
 • Hvalernes Fjord, Ivars Silis
 • Hvide Horisonter , Ivars Silis
 • Isbjørne i Grønland (dk, eng, grønlandsk)
 • Jagtbreve fra Arktis , Ivars Silis
 • Jeg Danser af Glæde, Peter Gundel
 • KAP FARVEL – hvor kulturer mødes, Ivars Silis
 • Lysets Hjerte, Qaamarngup Uummataa
 • Min hvide verden- 30 år med kamera i Grønland, Ivars Silis
 • Migration and winter ranger of birds in Greenland, Peter Lyngs
 • Naturbevaring i Grønland , Peter Lynge
 • Nordøst grønland 1908-1960, Peter Schmidt Mikkelsen
 • North-East Greenland 1908-60, Peter Schmidt Mikkelsen
 • Peary Land , Forlaget Atuagkat
 • Sjæl gør dig smuk, Ole Jørgensen
 • Soul, Beautify Thyself, Ole Jørgensen
 • Sælens Univers, Lasse Fast Jensen
 • Thule farvel, Per Walsøe
 • Tidlige billeder fra Grønland – Jacob A.A. Arøe
 • Twin Otteren og flyvningen i Grønland – Peter Schmidt Mikkelsen
 • Umiaq – Den grønlandske konebåds historie – H. C. Petersen
 • Wallruses in Greenland, Erik W. Born
 • Zackenberg – Thomas Bjørneboe Berg

Fugle m.m.

Fugle m.m.

 • Birds of the High Andes – John Fjeldså og Niels Krabbe – Zoologisk Museum University of Copenhagen og Apollo Books 1990
 • Birds of Cites – and How to Identify Them – Johannes Ritzoe – The Lutter worth Press, Cambridge 1993
 • Natur, Fugle og Fuglefolk – Lorenz Ferdinand – Rhodos 1993
 • Føl på, føl med, føl for naturen – Martin Iversen – DOF 1993
 • Ugler og gylp – En aktivitet med ben i – Martin Iversen – DOF 1993
 • Redekasser – Martin Iversen – DOF 1994
 • Bøgen og egen – En aktivitet med gods i – Martin Iversen – DOF 1995
 • Solsorten – Martin Iversen – DOF 1995
 • Fuglene kender ingen grænser – Morten Strange – 1996
 • Goose Populations of the Western Palearctic – Jesper Madsen, Gill Craknele & Tony Fox 1999
 • Fugle over Skagen – Bjarne Bertel – European Faunistical Press 1994
 • Danske Skarvers fødevalg i 1992-94 – Poul H. Mortensen – skov og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1995
 • Prespa – a story for man and nature + walking guide – Giorgos Catsadorakis 1999
 • The Book of pelican – Girogos Catsadorakis 1999
 • Jagten på Vejlerne – Bertel Baungaard 1997
 • Fuglenes Danmark – Michael Borch Grell – Gads Forlag 1998
 • Common Birds of Dar es Salaam – Wildlife Conservation Society of Tanzania – Gudrum Wium Andersen – Fiona Reid 2000
 • Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle – Hennning Heldbjerg og Michael Borch Grell – DOF 2002
 • Blomsternes Danmark – Jens Gregersen og Bernt Løjtnant – Gyldendal 2002
 • Storken – en kultur og naturhistorie – Hans Skov – Gads Forlag 2003
 • Bog om råvildt – Vildtbiolog dr. Phil Helmuth Strandgaard
 • Danmarks Ugler – Jørgen Terp Laursen – Apollo Books
 • Duehøgen – Jan Drachmann
 • Bogen ”Fugle og Dyr i Nordjylland” – Foreningen for Fugle og dyr i Nordjylland – 2003/2004
 • Vildtbiologen fortæller – Helmuth Strandgaard
 • Udgivelse af afhandling om Vejlernes Ynglefugle 1978 – 2003 – Jørgen Peter Kjeldsen
 • Genudgivelse af børnebog ”Odder i Knibe” – Det Danske Odderinstitut
 • Fugle og Dyr i Nordjylland – Foreningen Fugle og Dyr i Nordjylland
 • Rovfugle i felten, Politiken
 • Danmarks dejligste natur – set fra fly og fod – Eigil Holm, 2010
 • Ind i naturen – Michael Stoltze – 2010
 • Livet med Vandrefalken – Niels Peter Andreasen – Designmark 2011
 • Fjandø og dens fugleliv – Jens O. Christensen – 2011
 • Biologisk forening for Nordvestjyllands Ringmærkningsgruppe, i anledning af 40 års jubilæum, 2012
 • Ynglende vandfugle på Rågø 1974-2000 – Hans Meltofte og Niels Otto Preuss – særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 106, 2012
 • Rastende vandfugle i Vadehavet – Karsten Laursen og John Frikke – særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 107, 2013

Botanik m.m.:

Botanik m.m.:

 • De Epifytiske Skorpelaver – Vagn Alstrup – Gads Forlag 2001
 • Tidsskriftet Flora og Fauna – Naturhistorisk Forening for Jylland 2004
 • Specialnummer om øer ”Flora og Fauna” – Eigil Holm
 • Særnummer af tidsskriftet “Flora og Fauna” – Naturhistorisk Forening for Jylland
 • Anholts Flora – Anholt Grundejerforening – 2006
 • Parasitic flowering plancts, HS Heide – Jørgensen, 2007
 • Funga Nordica – Henning Knudsen og Jan Vesterholt – Nordsvamp 2008
 • Nåletræer i Danmark og Norden – Knud Ib Christensen – Dansk Dendrologisk Forening og Natur og Ungdom 2009
 • Danmarks vilde orkideer – Henrik Pedersen m.fl. – 2010
 • Havets Planter – på oplevelse i en ukendt verden – Peter Bondo Christensen og Signe Høgslund – Aarhus Universitetsforlag 2011

Insekter m.m.:

Insekter m.m.:

 • Danmarks Svirrefluer – Ernst Torp – Apollo Books 1994
 • Nordeuropas Snudebiller – bind 7 – Eivind Palm – Apollo Books – 1996
 • Danske Dagsommerfugle – Michael Stolze – Gyldendal 1996
 • Dagsommerfugle i Danmark – felthåndbog – Michael Stolze – Gyldendal 1997
 • Scythrididae, Microlepidoptera of Europe, Volume 2 – Bengt Å Bengtsson – Apollo Books 1997
 • ”De Danske Guldsmede” – Ole Fogh Nielsen – Apollo Books 2000
 • Forester Moths – K.A. Efetov, G.M. Tarmann – Apollo Books 1999
 • De danske Græshopper – Ole Fogh Nielsen – Apollo Books – 2000
 • The Geometrid Moths of Europe, Vol 1 – Axel Hausmann – Apollo Books 2001
 • The Australian Stiletto-flies of the Anabarhynchus Genus-group – Entonomogroup Voluyme 13 – Leif Lyneborg – Apollo Books 2001
 • Catalogue of Palaearctic Coleoptera Volume 1 – I. Löbl & A. Smetana – Apollo Books 2003
 • Insekterne i Danmark – Lars Trolle
 • World Catalogue of Insects, Volume 6 – Willy De Prins & Jurate De Prins – Apollo Books 2005
 • A World Revision of the genus Syritta Le Peletier & Serville – Leif Lyneborg – Apollo Books 2005
 • Danmarks Dagssommerfugle, Klaus Hermansen, 2009
 • The Mayflies of Europe – Peder Skou – Apollo Books 2012
 • The Geometrid Moths of Europe, Volume 3 and 5 – Axel Hausmann, Jaan Vidalepp, Peder Skou – Apollo Books 2012
 • Danmarks Blomstertæger – Apollo Booksellers 2013

Biologiske Undersøgelser og generelle biologiske emner:

Biologiske Undersøgelser og generelle biologiske emner:

 • Grævlingebogen – Janne Aaris-Sørensen – 2017
 • Bevarelse af Danmarks Padder og krybdyr – Henrik Bringsøe og Henrik Graff – 1995
 • Den Tredje Chimpanse / storhed og fald – Jared Diamond – Nepenthes – Akademisk Forlag 1997
 • Hindsholm, Naturhistoriske undersøgelser 1977-1994 – Lars Hansen og Mogens Ribo Petersen – Natur og Ungdom 1995
 • Rigere Skov i Danmark – Hanne Hübertz og Lene Kristiansen – Gads Forlag 1995
 • Historien i skoven – Jesper Laursen – Skippershoved / Århus Amtsmuseumsråd 1994
 • De Borris Rådyr – Helmuth Strandgaard – Limosa Forlag 1999
 • Bog om natur og landbrug i de nye og kommende EU-medlemslande – Rikke Lundsgaard

Statusrapporter over Aage V. Jensens Fondes områder:

Statusrapporter over Aage V. Jensens Fondes områder:

 • Æbelø – Status 1997 – Kurt Due Johansen – 1997
 • Æbelø-bogen 2000 – Kurt Due Johansen – 2000
 • Vejlernes Natur – Status 1998 – Poul Hald Mortensen – 1998
 • Høstemark – Status 2001 – Poul Hald Mortensen – 2001
 • Høstemark – Status 1991 – Troels Romby Larsen – 1991
 • Høstemark – Status 1994 – Troels Romby Larsen – 1994
 • lund-Lammesø – et område i forvandling, status 2010 – Kurt Due Johansen – 2010
 • Tofte Skov og Mose – status – 2012