Gyldensteen Strand holder vinterpause

featured_gyldensteen_dige

Gyldensteen Strand holder vinterpause

Aage V. Jensen Naturfonds store projekt til genskabelse af Gyldensteen Fjord er nu nået så langt, at alle anlægsarbejder med etablering af diger, øer, veje og stier er afsluttet. De store maskiner, som har arbejdet i området i sommerhalvåret tages hjem. Nu venter en vækstsæson, hvor de græstilplantede diger skal gro sig stærke til at modtage havvand i fjorden. Det forventes, at vandet kan lukkes ind i fjorden sidst i marts 2014.

Helt stille bliver det dog ikke hen over vinteren. Håndværkere er i fuld gang med at bygge det nye flotte Naturrum til udstillinger og skolestue ved Eriksholm. Og samtidig skal udsigtspunkter for publikum forberedes. Det hele vil stå klart til indvielsen, så besøgende vil blive taget særlig godt imod.

Men ferskvandssøen vil allerede fra september langsomt samle vand og vokse sig stor. Det vil fuglelivet hurtigt finde ud af. Store fugleoplevelser venter de besøgende allerede i løbet af efteråret. Så kom gerne ud og kik!