Gyldensteen Strand – Naturrum

featured_gyldensteen_1

Gyldensteen Strand

Aage V. Jensen Naturfond har af Gyldensteen gods i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense omfattende Gyldensteens Inddæmmede Strand og den vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer Lindholm og Langø. Området er i dag afvandet og overvejende opdyrket.

Formålet med Gyldensteen Strand

 • At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området – herunder at genskabe et af Fyns vigtigste fugleområder
 • At give offentligheden mulighed for at opleve det naturgenoprettede område
 • At undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandstanden på naturområder
 • At foretage videnskabelige undersøgelser af havets store biodiversitet
 • såvel i det inddæmmede havområde som udenfor

Mere natur

 • Den vestlige del af Gyldensteens Inddæmning genskabes et lavvandet fjordområde omkring den fritlagte ø Lindholm – første projekt af denne art i Danmark – omgivet af smalle strandenge eller rørskove
 • Den østlige del af Gyldensteens Inddæmning opretholdes inddiget som et fersk sø- og rørskovsområde
 • Reservatet i Ore Strand opretholdes som en mosaik af afgræssede enge, sumpe og søer med en generelt lidt højere vandstand end i dag
 • Nye enge og vandhuller oprettes nord for Eriksholm og skoven vil blive drevet naturnært
 • Etablering af vildtreservat vil sikre fugle ro i den nye fjord og sø

Naturrum Gyldensteen

Naturrum Gyldensteen - Visualisering Johannesen Architects

Ved Eriksholm opføres et helt nyt Naturrum med skolelokale. Naturrummet vil byde de besøgende velkommen med udstillinger om områdets kultur og natur og tilbyde tørvejrsrum med borde, bænke og toiletter – et oplagt sted at nyde den medbragte kaffe eller madpakke.

Naturrummet udbygges med en skoletjeneste. Her vil elever fra folkeskoler og gymnasier få tilbud om at lære mere om naturen i et moderne indrettet lokale med spændende udstyr. I laden indrettes faciliteter til prøvesortering og depotrum for både skoler og universitet. Til forskere og studerende indrettes nogle værelser i hovedbygningen til brug ved områdets udforskning.

Publikumsfaciliteter Gyldensteen Strand ligger lige uden for Bogense By, som hermed får et nærrekreativt område. Adgangen sikres med cykelstier, parkeringspladser og  vandrestier omkring de genskabte vådområder. Kvalificerede oplevelser vil man få fra adgangsvejen til Eriksholm, og især fra flere velplacerede udsigtspladser og udsigstpunkter – se kortet. Flere af udsigterne er anlagt ud for nye øer, så fuglelivet let kan iagttages.

Fakta

Gyldensteen Fjord genskabes på 209 ha med omgivende 21 ha strandenge

 • Der etableres 12-13 øer i fjorden til fugle samt strømrender og rev til liv i fjorden
 • Tre strækninger havdige på tilsammen 650 m fjernes mod havet og Lindø genopstår som ø
 • Der etableres 3350 m ny diger til beskyttelse af Bogense by m.m.

Gyldensteen Sø – etableres som en sø på 142 ha med gennemsnitsdybde på 0,5 mGyldensteen

 • 6 nye øer skabes – den største over 1 ha
 • Tilsammen flyttes 280.000 m³ jord og 4.000 m³ sten

Publikum får

 • 4 nye parkeringspladser
 • 3 km nye veje og stier
 • 5 nye udsigstpunkter/fugletårne
 • Naturrum med skoletjeneste

 

Presse

Billede og tekst materiale til afbenyttelse.

 

Kylde

Kylde

Æbelø set fra Gyldensteen Strand

Æbelø set fra Gyldensteen Strand

280.000 m³ jord flyttes

280.000 m³ jord flyttes

Naturrum Gyldensteen - Visualisering Johannesen Architects

Naturrum Gyldensteen – Visualisering Johannesen Architects

 

pdficon_large Gyldensteen Strand – Fakta