Blegmosen

Blegmosen

Højmoseresterne i Blegmosen nord for Ryomgaard på Djursland har været truet af tilgroning og faldende vandstand. På opfordring af Danmarks Naturfredningsforening erhvervede Aage V. Jensens Fonde i 1999 ca. 5 hektar af Blegmosen. Formålet var at højne kvaliteten af mosens natur.

Der foreligger planer for hvordan de eksisterende moserester bevares, området ryddes for træer, og grundvandet hæves, så genvækst forhindres, men en hævning af vandstanden er ikke mulig på fondens lodder af mosen alene.

DK_Blegmosen

Tilsynsførende

  • Jacob Palsgaard Andersen
  • Telefon 20 98 73 82
  • E-mail jpa@avjf.dk