Kallø Grå

Kallø grå

Kallø Grås strandenge nord for Sakskøbing ved Tårs Vig blev i 20 år brugt til deponering af slam fra behandlingen af sukkerroer.

På opfordring fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening erhvervede Aage V. Jensens Fonde ca. 30 ha i området i 2003. Der blev efterfølgende gennemført et omfattende naturgenopretningsprojekt, hvor diger blev udjævnes og vandspejle i forskellige niveauer etableret. Området afgræsses i dag af kreaturer, geder og får. Den vedvarende græsning får over tid bugt med store partier af rørskov, så området i dag fremstår mere indbydende med søer, våde og tørre enge samt rester af diger. Kallø Grå er en del af henholdsvis et Ramsar-område, EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. Derfor skal området opretholdes og beskyttes for en række arter og naturtyper. Fuglelivet er varieret – og nydes bedst fra et centralt placeret fugletårn med udkig til både strandeng, vandflader og tagrør. Der er etableret cykel- og gangstier gennem området, som passerer forbi fugletårnet.

DK_kalloe_graa

Tilsynsførende

  • Jacob Palsgaard Andersen
  • Telefon 20 98 73 82
  • E-mail jpa@avjf.dk

Kort & planche

pdficon_largeFugleplanche (PDF 13mb)

map_icoKallø Grå kort

 

Kallø Grå - udsigt