Mågerodde

Mågerodde

– beliggende på den vestlige del af Mors

Arealet er på 60 ha, som alt overvejende er strandeng med spredte loer.

Mågerodde ligger i et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde, hvor ynglende klyde, havterne og dværgterne er på udpegningsgrundlaget tillige med rastende lysbugede knortegæs og hjejler.

Afgræsning er af afgørende betydning for arealets tiltrækning af ynglende og rastende fugle.

Som et led i et længere stiforløb anlægger Morsø kommune en sti på arealets østside.

Hvis man kommer til Mågerodde østfra, vil man fra den gamle kystskrænt få et flot overblik over det meste af området. Adgangsvejen er markvejen ved Ørdrupvej 119.

DK_maagerodde

Tilsynsførende

  • Niels Dahlin Lisborg – Driftleder
  • Telefon 97 99 30 44
  • E-mail ndl@avjf.dk

Kort

map_icoMågerodde kort (pdf)

map_icoMågerodde kort

Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors

Posted by on apr 13, 2015 in Mågerodde | Kommentarer lukket til Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors

Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors

Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors Mågerodde viste sig vejrmæssigt fra sin bedste side da den nye udsigtsplatform med kig over strandengene og Limfjordslandet blev indviet den 11. april. Morgendiset løftede i løbet af formiddagen sløret for en betagende udsigt over landskabet og i takt med at forårssolen fik magt dukkede også Thy frem i horisonten på den anden side af fjorden. Omkring 50 mennesker, hovedsageligt lokale, havde fundet vej til indvielsen af den nye platform, der ventes at blive et ”hotspot” for...

read more