Ølundgård

Ølundgård

Lavvandede søer genskabte et af Fyns vigtige yngleområder

Ølundgaards Inddæmning og den såkaldte 4-talsstrands godt 90 hektar var i flere årtier dyrkede marker, som repræsenterede en afvandet arm af Odense Fjord. På opfordring fra Fyns Amt og Danmarks Naturfredningsforening erhvervede Aage V. Jensens Fonde i 1999 det inddigede og afvandede område. Siden er der sket yderligere erhvervelse af 68 ha, således at det samlede areal nu er på 158 ha. Ved det seneste køb er de oprindelige 2 områder nu bundet sammen til ét område.

Straks efter den første erhvervelse i 1999 påbegyndtes genskabelse af det tidligere vådområde (oprindelig fjordarm til Odense Fjord), men dog således at digerne ud mod Odense Fjord blev bevaret. Grundvandspejlet blev hævet. Diger og pumper blev anlagt for at naboerne ikke skulle påvirkes med gener fra det højere vandspejl. De små morænehøje, der før afvandingen lå som øer i Odense Fjord, var stadig bevaret efter opdyrkning i årtier. Disse morænehøje fremtræder nu atter som øer i det nye vådområde.

 Vandstanden er i dag ideel i 4-talsstranden. Der arbejdes fortsat på at skabe en længerevarende og tilfredsstillende høj vandstand for dyrelivet i Ølundgaards Inddæmning.I dag fremtræder området som lavvandede søer med omgivende græsningsarealer. I løbet af få år er den genskabte natur ved Ølundgaard blevet et af Fyns vigtigste yngleområder for vadefugle og en fremragende rasteplads for grågås, stor regnspove, lille kobbersneppe og mange andre vandfugle.

DK_oelundgaard

Tilsynsførende

 • Jens Bækkelund
 • Telefon 23 92 60 95
 • E-mail jb@avjf.dk

Kort

pdficon_largeAfvandingsforhold

pdficon_largeVandspejlsforhold

pdficon_largeProjektkort

Besøg på Ølundgaard og 4-talsstranden

Området er forsynet med 2 fugletårne, hvorfra man kan få et godt overblik, og samtidig observere dyrelivet uden at forstyrre for meget.

Rapporter om området

Artsgennemgang 2000-2016 og visioner

Artsgennemgang 2000-2016 og visioner

 

Indholdsfortegnelse

4            Indledning

6-7         Ølund Reservatet

8-10      Forudsætningen for forekomst af fugle

11-16     Overordnet vurdering af betydningen af Ølund Reservatet for fuglene

17-19     Sammenligning af fuglelivet ved Gyldensteen Strand med fuglelivet i Ølund Reservatet

20-24   Potentiale for stærkt forbedrede forhold for ynglende og rastende fugle i Ølund Reservatet og tilstødende arealer

25-26   Hvordan og hvor tit er fuglene optalt ?

27          Rapportens opbygning

28-291 Artsgennemgang

Ølundgård årsberetning 2009

Ølundgård årsberetning 2009

Indledning

 1. En kort introduktion til ejendommen
 2. Vandstanden på ejendommen i 2009
 3. Naturgenopretning i Mellemstykket og Lammesø Inddæmning
 4. Fuglelivet i Ølundgårds Inddæmning i 2009
 5. Fuglelivet i 4-talsstranden
 6. Andre iagttagelser

Læs rapporten her

 • Ølundgård årsberetning 2009

Ølundgård årsberetning 2008

Ølundgård årsberetning 2008

Indledning

 1.  En kort introduktion til ejendommen
 2. Vandstanden på ejendommen i 2008
 3. Undervandsvegetation
 4. Tilkøb af areal
 5. Fuglelivet i året 2008
 6. Fuglelivet i 4-talsstranden

Læs rapporten her

 • Ølundgård årsberetning 2008

 Artikler om området

Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv !!!

Posted by on jun 26, 2012 in Ølundgård | Kommentarer lukket til Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv !!!

Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv !!!

En næsten flyvedygtig mågeunge ender i kløerne på den mægtige havørn. Det er her i juni måned et næsten dagligdags skuespil ved dejlige Ølundgård. Helt op til 3 havørne holder til i Odense Fjordområdet og her er Ølundgård et af favoritstederne. Søerne summer af liv. Mængder af andefugle har netop nu unger – knopsvaner, grågæs, gravænder, gråænder, knarænder, troldænder. Og så er der lige taffelanden. Denne smukke and blev her midt i juni konstateret med unger på Ølundgård. Og det er noget helt særligt fordi den aldrig før er konstateret ynglende ved Odense Fjord…

read more

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Posted by on mar 21, 2011 in Ølundgård | Kommentarer lukket til Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Naturgenopretningen af våde enge, vandhuller og strandsumpe ved Odense Fjord har tilført området nyt liv. Mens rådyrene på grund af en højere vandstand har mistet terræn, har skarer af vandfugle etableret sig. Snart ventes strandtudsen at vandre ind og majgøgeurten vil blomstre. Klyderne er kække af forår og siger ”blytt, blytt, blytt”, for de smukt brogede vadefugle er klar til en ny ynglesæson i Ølundgårdområdet i den vestlige del af Odense Fjord, hvor terrænet for få år siden var præget af intensivt dyrket landbrugsjord…

read more