Snarup mose

Snarup Mose

– beliggende ved Kværndrup

For flere årtier siden blev Snarup Mose på godt 70 ha ved Kværndrup på Fyn afvandet og tilplantet. Aage V. Jensens Fonde erhvervede mosen i 1991 for at forandre nåleskovsarealer til løvskov og genskabe dele af højmosen. Stormfaldet i 1999 satte fart på processen, så der i dag stort set ikke er nåletræ i området. Derudover ryddes en del af arealet for birk. En mindre del af Snarup Mose udgøres af en delvis drænet højmose. Snarup Mose er en af Fyns bedste insektlokaliteter.

Lådne Lung

I skoven Lådne Lung på ca. 8 hektar ikke langt fra Snarup mose vokser som følge af den ekstensive drift interessante træer og planter, f.eks. kongebregnen.

Snarup Mose er citronsommerfuglens kongerige

Allerede navnet antyder det. Citronsommerfuglen er smukt gul. Især hannen er klarfarvet gul. Hunnen er svagere farvet og ligner mere en kålsommerfugl i farven.

Citronsommerfuglene flyver indtil sidst i maj og holder så en pause. Omkring 1. juli ses igen citronsommerfugle som lige er klækket. Citronsommerfuglen lægger sine æg på træet Tørst, som vokser almindeligt i mosen. Citronsommerfuglen søger ofte til blomster, hvor den suger nektar, således at der bliver kræfter til at parre sig og lægge æg.

Andre spændende ting i Snarup Mose

Der er masser af opleve i Snarup Mose. Der er f. eks. mange padder og krybdyr, bl. a. grøn frø og snog. Af fugle ses pæne bestande af gråsisken og kernebider.

Snarup Mose nås fra landevejen Kværndrup – Fåborg. I Snarup drejes der ned ad Tangevej. Tæt på huset ved Tangevej nr. 32, går der en vej grusvej til venstre. Herfra kan der gås en rundtur i mosen. Der kan parkeres lidt længere fremme ved det gammle tørveskur.

DK_snarupmose

 

Tilsynsførende

  • Jens Bækkelund
  • Telefon 23 92 60 95
  • E-mail jb@avjf.dk

 

 

Link til højopløsligt kort på krak.dk – tryk her (åbner nyt vindue)

Du kan se et tegnet kort over området, ved at trykke på linket her under:

pdficon_largeSnarup Mose – kort