Vilsted Sø

Vilsted Sø

Fra sumpet landbrugsareal til levende naturperle

Naturværdierne udvikler sig nu gradvist i den tidligere tørlagte Vilsted Sø syd for Løgstør. Her lå Himmerlands største sø for ca. 150 år siden. Men stykke for stykke blev søen inddraget til landbrug. Nu er Vilsted Sø ved at få livet tilbage med et vandspejl på 500 ha, og søfladen bliver rig på vige og bugter og omgivet af rørsumpe, vandhuller og enge.

Nordjyllands Amt opfordrede Aage V. Jensens Fonde til at påtage sig at erhverve ca. 850 ha og medvirke til at genoprette den tørlagte Vilsted Sø. I 2005 gik arbejdet i gang, og i 2006 fyldtes søen med vand. Samtidig flokkedes fuglene i området. Også vandmiljøet får gavn af den genskabte sø, som gennemløbes af Bjørnsholm Å. Vilsted Sø bliver et filter, eller naturens selvrensende anlæg, der vil hindre kvælstof og fosfor i at nå ud i Limfjorden, hvor næringsstofferne kan skade vandmiljøet og dyrelivet.

Besøg ved Vilsted Sø

Vilsted Sø er et rekreativ nærområde for beboerne. Der er anlagt gangstier og cykelstier tæt på søen, ligesom der er indrettet et informationshus, lejrplads, fiskeplatforme, jagtområde, bådpladser og P-pladser. Et fugletårn er bygget nær søens centrale del. Særlige faciliteter gør det muligt for handicappede at fiske og nyde søens natur på nært hold.

I 2014 blev en 220 meter lang træbro etableret henover Holmen midt i Vilsted Sø. Gangbroen er forbundet med stisystemer i begge ender og giver gode muligheder for rundture og naturoplevelser i området.

DK_vilstedsoe

Tilsynsførende

Naturstyrelsen Himmerland