Vilsted Sø

Vilsted Sø

Fra sumpet landbrugsareal til levende naturperle

Naturværdierne udvikler sig nu gradvist i den tidligere tørlagte Vilsted Sø syd for Løgstør. Her lå Himmerlands største sø for ca. 150 år siden. Men stykke for stykke blev søen inddraget til landbrug. Nu er Vilsted Sø ved at få livet tilbage med et vandspejl på 500 ha, og søfladen bliver rig på vige og bugter og omgivet af rørsumpe, vandhuller og enge.

Nordjyllands Amt opfordrede Aage V. Jensens Fonde til at påtage sig at erhverve ca. 850 ha og medvirke til at genoprette den tørlagte Vilsted Sø. I 2005 gik arbejdet i gang, og i 2006 fyldtes søen med vand. Samtidig flokkedes fuglene i området. Også vandmiljøet får gavn af den genskabte sø, som gennemløbes af Bjørnsholm Å. Vilsted Sø bliver et filter, eller naturens selvrensende anlæg, der vil hindre kvælstof og fosfor i at nå ud i Limfjorden, hvor næringsstofferne kan skade vandmiljøet og dyrelivet.

Besøg ved Vilsted Sø

Vilsted Sø er et rekreativ nærområde for beboerne. Der er anlagt gangstier og cykelstier tæt på søen, ligesom der er indrettet et informationshus, lejrplads, fiskeplatforme, jagtområde, bådpladser og P-pladser. Et fugletårn er bygget nær søens centrale del. Særlige faciliteter gør det muligt for handicappede at fiske og nyde søens natur på nært hold.

I 2014 blev en 220 meter lang træbro etableret henover Holmen midt i Vilsted Sø. Gangbroen er forbundet med stisystemer i begge ender og giver gode muligheder for rundture og naturoplevelser i området.

DK_vilstedsoe

Tilsynsførende

Naturstyrelsen Himmerland

Rapporter om området

Fiskeundersøgelse af Vildsted Sø

Fiskeundersøgelse af Vildsted Sø

Abstract

The relationship between piscivorous and planktivorous fish species can positively affect the ecological state of eutrophic lakes by top-down predation on planktivorous species, which predate on larger filtrating zooplankton. At higher ratios of planktivorous : piscivorous fish species, establishing artificial spawning sites for piscivorous fish can prove an effective lake management strategy since selection of spawning sites can have an effect on the fitness and future reproduction of fry. This study examines fish biomass distribution of pike (Esox lucius), and perch (Perca fluviatilis), and roach (Rutilus rutilus) in Lake Vilsted to analyse the impact of intra- and interspecific competition. Artificial spawning sites consisting of submerged coniferous trees were evaluated as an alternative to the natural spawning habitat consisting primarily of reeds (Phragmites australis) and water knotweed (Persicaria amphibia). A relationship of 62.6 % : 37.4 % of total biomass were estimated between piscivorous and planktivorous fish in Lake Vilsted. The overall biomass of perch, and roach, and pike was evenly distributed. However, a division of the lake proved that the lower region contained a significantly higher amount of Roach biomass and lower biomass of Pike than expected with Chi2-test. In the upper region roach biomass was significantly lower and the biomass of pike was significantly higher. No differences was observed on the distribution of Perch biomass in the three regions. Interspecific competition is assumed to occur between juvenile perch and roach, since the distribution of juvenile perch were limited to the littoral zone. Proportion of planktivorous fish biomass is expected to increase in the future as an effect of their domination in juvenile generations. Perch chose to use the artificial spawning sites consisting of coniferous trees for spawning.