Ledelse

Bestyrelsen i den danske Aage V. Jensen Naturfond

Advokat Leif Skov, formand

 • Advokat med møderet for Højesteret
 • 1965-1971          Kammeradvokaten
 • 1971 –                  Selvstændig advokatvirksomhed
 • 1971-1985          Lektor i skatteret ved Københavns Universitet
 •  Medlem af bestyrelsen i andre fonde og selskaber.

Direktør Nils Wilhjelm, næstformand

 • Direktør, fhv. industriminister, kammerherre, hofjægermester, forstkandidat.
 • 1970-1983          Direktør for Junckers Industrier A/S og A/S Sylvadan
 • 1983-1986          Adm. direktør for Incentive A/S
 • 1987-1989          Medlem af Folketinget.
 • 1986-1988          Industriminister – Firkløverregeringen Poul Schlüter
 • 1988-1989          Industriminister – KVR regeringen
 • 1990-2003          Medlem af bestyrelsen for Dampskibsselskabet af 1912 A/S
 • 1990-2008          Adm. direktør for Industriens Realkreditfond
 • 2000-2001          Formand for WIlhjelmudvalget
 • 2003-2011          Formand for bestyrelsen for Center for Skov, Landskab og Planlægning
 • Formand for og medlem af bestyrelsen i en række selskaber.

Professor Katherine Richardson Christensen

 • Professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center
 • 2000-2001          Næstformand i Wilhjelmudvalget
 • 2001-2008          Næstformand for European Science Foundation (ESF)
 • 2008-2010          Formand for Regeringens Klimakommission
 • 2008-2010          Formand for evalueringspanelet for European research Council’s Starting Grant inden for Earth System Science
 • Aktiv både som medlem og formand for forskellige nationale og internationale forskningsudvalg og rådgivende organer.
 • Ledende forfatter til bogen ”Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions” (Cambridge University Press, 2011) og medforfatter sammen med Stefan Rahmstorf til ”Our Threatened Oceans” (2009).
 • ”Principal investigator” på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (www.macroecology.ku.dk)

Advokat Sys Rovsing

 • Advokat med møderet for Højesteret
 • Partner hos Advokatfirmaet Bech Bruun
 • 2003-2009          Formand for Advokatrådet
 • 2003-2010          Næstformand for bestyrelsen af Aarhus Universitet
 • Formand for Ellab Fonden
 • Formand for Frederiksbergfonden
 • Medlem af bestyrelsen i andre fonde og selskaber.

Professor Bent Aaby

 • Professor. Biolog med særligt kendskab til botanik, danske vegetationstyper og kvartær vegetationshistorie (pollenanalyse).
 • 1972-1989          Videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske Undersøgelse
 • 1989-2001          Overinspektør og leder af Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser
 • 1992-2008          Adj. professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet i vegetationshistorie og pollenanalyse
 • Har været medlem af Statens Naturfredningsråd, Statens Naturforvaltningsråd, vismand i Statens Naturråd og medlem af Wilhjelmudvalget.
 • Mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforenings videnskabelige udvalg.