Ledelse

Bestyrelsen i den danske Aage V. Jensen Naturfond

 

Advokat Leif Skov, formand

 • Advokat med møderet for Højesteret
 • 1965-1971          Kammeradvokaten
 • 1971 –                  Selvstændig advokatvirksomhed
 • 1971-1985          Lektor i skatteret ved Københavns Universitet
 •  Medlem af bestyrelsen i andre fonde og selskaber.

 

Professor Katherine Richardson Christensen, næstformand

 • Professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center
 • 2000-2001          Næstformand i Wilhjelmudvalget
 • 2001-2008          Næstformand for European Science Foundation (ESF)
 • 2008-2010          Formand for Regeringens Klimakommission
 • 2008-2010          Formand for evalueringspanelet for European research Council’s Starting Grant inden for Earth System Science
 • Aktiv både som medlem og formand for forskellige nationale og internationale forskningsudvalg og rådgivende organer.
 • Ledende forfatter til bogen ”Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions” (Cambridge University Press, 2011) og medforfatter sammen med Stefan Rahmstorf til ”Our Threatened Oceans” (2009).
 • ”Principal investigator” på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (www.macroecology.ku.dk)

 

Advokat Sys Rovsing

 • Advokat med møderet for Højesteret
 • Partner hos Advokatfirmaet Bech Bruun
 • 2003-2009          Formand for Advokatrådet
 • 2003-2010          Næstformand for bestyrelsen af Aarhus Universitet
 • Formand for Ellab Fonden
 • Formand for Frederiksbergfonden
 • Medlem af bestyrelsen i andre fonde og selskaber.

 

Pernille Blach Hansen

 • Senior Director, Cand.scient.pol.
 • 2016 –                 Senior Director, Environmental Product Innovation, LEGO Group.
 • 2015 –                 Bestyrelsesformand, MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, program i  Miljø- og Fødevareministeriet).
 • 2013–2016         Medlem af bestyrelsen, Bæredygtigt Erhverv.
 • 2013–2016         Group Vice President, Kvalitet og Bæredygtighed, Grundfos Holding A/S.
 • 2013–2015         Bestyrelsesmedlem, Grundfos Pompe Italia.
 • 2010–2013         Bæredygtighedsdirektør, Grundfos Management A/S.
 • 2008–2012         Medlem, Repræsentantskabet, Realdania.
 • 2006–2010         Direktør for Miljø og Teknik, Randers Kommune.
 • 2000–2005         Medlem af bestyrelsen, Danmarks Nationalbank.
 • 2000                    Cand.scient.pol., Aarhus Universitet.
 • 1998–2006         Medlem af Folketinget, politisk ordfører og næstformand, miljøpolitisk ordfører i 5 år, Socialdemokratiet.

 

Professor Bent Aaby

 • Professor. Biolog med særligt kendskab til botanik, danske vegetationstyper og kvartær vegetationshistorie (pollenanalyse).
 • 1972-1989          Videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske Undersøgelse
 • 1989-2001          Overinspektør og leder af Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser
 • 1992-2008          Adj. professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet i vegetationshistorie og pollenanalyse
 • Har været medlem af Statens Naturfredningsråd, Statens Naturforvaltningsråd, vismand i Statens Naturråd og medlem af Wilhjelmudvalget.
 • Mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforenings videnskabelige udvalg.