Status

Naturfondens status

For fjerde år i træk udgiver Naturfonden en status, som sammenfatter og informerer om de vigtigste aktiviteter i vores naturområder. Ligesom de foregående år er udarbejdelsen af hæftet sket i tæt samarbejde med vores 7 naturråd, universiteterne samt værdifulde input fra lokale ornitologers overvågning af fuglelivet i nogle af vores store, fuglerige områder.

2017 markerer et år med mange markante indsatser. Naturfondens store forskningssatsning blev vedtaget og igangsat ved årets start. 12 projekter på tilsammen 64 mio. kr. vil i de kommende år kaste ny viden om forvaltning af biodiversitet som fokus – mange med udgangspunkt i fondens naturområder. Se særligt afsnit i hæftet

Som året gik vedtog bestyrelsen yderligere to store projekter, som ledes af Aarhus Universitet:

  • Udvikling af et unikt værktøj til måling af biodiversitet, beskyttelse og forvaltning på enkelte ejendomme i et såkaldt naturkapitalindeks. Værktøjet skal kunne benyttes af alle.
  • Ideel kronvildtforvaltning med udgangspunkt i ny jagtlovgivning, Ovstrup Hede og vores naboer.

En anden central arbejdsopgave i Naturfondens strategi har været at sammenstille et opslagsværk med oplysninger om alle Naturfondens naturområder: Hvorfor blev det købt, hvad har vi gjort, hvad er status og udfordringer, og hvilke fremadrettede aktiviteter kan anbefales.

2017 blev også et år med mange tiltag i naturområderne – for naturen og oplevelsen: Indvielsen af Filsø-ellipsen markerer afslutningen på flere års arbejde på at skabe et centralt besøgssted med svung for områdets mange tusinde besøgende.

  • Ved Filsø startede vi en ny skoletjeneste for kommunens 6. klasser i samarbejde med Varde Kommune. I første omgang i fondens gamle villa ved Filsøgård, men samtidig påbegyndte vi bygningen af et nyt stort Naturrum med skolelokale ved Filsø-Ellipsen.
  • Ved Mjels Sø på Als gav samarbejde med kommune, naturformidlere og en lokalforening plads til ombygning af det gamle pumpehus, med plads til opholdsrum, udstilling, udsigt og grejbank.
  • Ved Vitsø Nor kunne vi i foråret indvie øens første fugleudkik og i løbet af efteråret er der gravet 17 nye store vandhuller til områdets fine bestand af sjældne padder.
  • De udsatte elge i Lille Vildmose trives og fik uventet to kalve, så der nu er 12 elge.
  • Gyldensteen Strand kunne i september indvie en ny udsigtshytte i Egense Plantage til den smukke og meget fuglerige Engsø. Folk med handicap har også adgang.
  • Ved årets udgang kunne en gennemrestaurering af Langø Mølle ved Gyldensteen strand indvies, hvilket giver helt nye oplevelser for områdets tusinder af besøgende.
  • Naturfondens 29. område kunne i december indvies, da den 130 ha store Birkesø i Lille Vildmose endelig fik åbnet for vandet og en stor pavillon for besøgende!

 

En stor tak til alle naturråd og frivillige, som stiller op til rådgivning, formidling, guidning og naturpleje på stort set alle vore ejendomme. I Naturfonden er vi glade og taknemmelige over den store opbakning, vi møder. Det skaber en lokal ramme med indhold og kvalitet, som Naturfonden ikke selv kan udfylde.