Status

Naturfondens status

For tredje år i træk udgiver Naturfonden en status, som sammenfatter og informerer om de vigtigste aktiviteter i vores naturområder. Ligesom de foregående år er udarbejdelsen af hæftet sket i tæt samarbejde med vores 7 naturråd, universiteterne samt værdifulde input fra lokale ornitologers overvågning af fuglelivet i nogle af vores store, fuglerige områder.

2016 var ikke et mindre begivenhedsrigt år end de foregående for Naturfonden. Medierne skrev især noget om:

  • Elgene i Lille Vildmose, som kom ud i Mellemområdet og kunne følges af publikum og ikke mindst de mange fotografer, som skulle have billeder i kassen af de første danske vildtlevende elge. Vildmosecentrets hjemmeside giver desuden mulighed for at følge elgene på skærmen via GPS-halsbånd.
  • Miraklet ved Filsø, som stadig trækker nye overskrifter for udviklingen blandt sjældne vandplanter.
  • De mange arrangerede og guidede ture til Gyldensteen Strand, som samtidig oplever rekordmange fugle i Engsøen.
  • Citizen science-projekterne Naturtjek og Opdag Havet, som vokser hastigt i borgernes opmærksomhed, og som giver 1000-vis af naturindtastninger – blandt andet som følge af aktiv og opfindsom PR, som endog omfattede reklamer på mælkekartoner.
  • GPS-mærkning af kongeørneunger som kan følges online på KUs hjemmeside.
  • Nye udsigtstårne på Ovstrup Hede, ved Filsø, og i Vaserne, der har trukket mange nye besøgende til områderne.
  • De mange frivilligprojekter. Største arrangement var med 80 deltagere i Lille Vildmose primo oktober, hvor elgene og Bonderøven trak folk af huse.

En mindre synlig indsats var fondens store satsning på forskningsansøgninger fra alle danske universiteter i et forsøg på at målrette projekter til innovativ naturforvaltning for biodiversitet samt borgerinddragelse. Efter afholdelse af en stor workshop med deltagelse af over 60 af landets fremmeste naturforskere, som agerede bestyrelse for en dag, har Naturfonden modtaget mere end 70 kvalificerede ansøgninger – de fleste som samarbejdsprojekter mellem universiteterne. Med årets udgang bliver de bedste projekter udvalgt, så de allerede i 2017 kan igangsættes. Naturfonden har store forhåbninger om resultaterne af denne satsning.

Også i år skal der lyde en stor tak til alle naturråd og frivillige, som stiller op til rådgivning, formidling, guidning og natur- og landskabspleje på stort set alle vore ejendomme. I Naturfonden er vi glade og taknemmelige over den store opbakning, vi møder. Det skaber en lokal ramme med indhold og kvalitet, som Naturfonden ikke selv kan udfylde.