Støttede projekter

Støttede projekter

Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår, og et engagement i at bevare naturen.

I udvælgelsen af projekter lægger fonden vægt på fire nøgleområder:

uddelinger til projekter

Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning.

På Fondens egne naturarealer er der altid et samarbejde omkring forvaltningen af naturarealet, enten i form af et naturråd bestående af eksperter i den pågældende biotop og repræsentanter for de grønne organisationer, eller ved et samarbejde med kommune eller Naturstyrelsen, eller for mindre arealer ved at en af de grønne organisationer forestår forvaltningen.

Udvalgte støttede projekter

Filsø genopretningen

Posted by on jan 16, 2013 in Udvalgte projekter | Kommentarer lukket til Filsø genopretningen

Filsø genopretningen

I 2010 har fonden erhvervet Filsø i Vestjylland på ca. 2.300 ha med henblik på omdannelse af de inddæmmede landbrugsarealer til naturområder. Filsø var tidligere landets næststørste sø og formentlig den mest fuglerige. Ved landvindingen i midten af 1800 tallet og frem til midten af forrige århundrede blev næsten hele søen udtørret og opdyrket. Formålet med erhvervelsen er at gendanne ca. 900 ha af søen og udlægge resten af de 2.300 ha som eng, klitter, klithede, krat og lidt skov. Det forventes, at søen vil blive hjemsted for et af landets vigtigste yngleområder for sjældne og truede fuglearter…

read more