Slaraffenlandet for de ottebenede

[camera slideshow=”avjnf”]

Skrevet af Jan Skriver/September 2010 

Lille Vildmose nærmer sig 300 arter af edderkopper, hvilket er mere end halvdelen af alle de arter, der er fundet i Danmark.

Danmarks mest gavmilde landskab for edderkopper ligger i Østhimmerland, hvor Lille Vildmoses mosaik af levesteder giver grundlaget for en mangfoldighed af arter. 297 af Danmarks 535 arter af edderkopper er fundet i Tofte Skov, som dermed er den danske lokalitet, der giver levevilkår til flest edderkopper.

– Lille Vildmose som helhed huser så mange forskellige habitater, at området er et ideelt sted at leve for en lang række smådyr. De lysåbne forhold er unikke, og de store områder med ellesumpe, der mange steder er upåvirkede af dræninger, er til stor glæde for en række sjældne edderkopper og insekter, siger Jan Pedersen, der er kurateringsassistent på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, hvor hans speciale er edderkopper, biller og insekter i det hele taget.

Siden 2003 har han sammenlagt brugt 66 dage på at indsamle og sætte artsnavne på så mange edderkopper og insekter som muligt i Tofte Skov og Mose, og enkelte gange har han samlet ind langs kysten af Kattegat.

Edderkop - Xysticus luctuosus. Foto: Jan SkriverSærligt edderkopperne har dog haft hans bevågenhed, for Tofte Mose er et skatkammer af liv med edderkopperne i toppen af mikroniveauets fødekæde. Edderkopper er ikke insekter, men hører til spindlerne ligesom skorpioner og mider.

– Generelt er højmoser en meget spændende naturtype at finde edderkopper i, for de arter, der lever her, er meget stærkt specialiserede til netop denne biotop. Da Tofte Mose er så velbevaret, findes her mange arter af edderkopper. Ja, faktisk er der intet andet sted i Danmark med så stor en artsdiversitet som i Tofte Mose, siger Jan Pedersen.

Hvor der er mange byttedyr, er der i reglen også mange rovdyr. De store mængder af edderkopper i Lille Vildmose vidner om et kolossalt rigt insektliv. Alle edderkopper er uden undtagelse effektive rovdyr, fortæller Jan Pedersen.

Og de er helt afhængige af, at deres bytte bevæger sig. Selv de arter, der fanger bytte i spind, kan ikke finde frem til deres mad, hvis ikke insektet rører på sig. Vegetarer og ådselædere findes ganske enkelt ikke hos edderkopperne, der spiller en stor rolle i naturens husholdning.

– Uden edderkopper ville Jorden vist være et helvede af fluer og myg, og som følge deraf ville en række sygdomme florere endnu mere, end de gør i dag. Man skal huske på, at der på bare en kvadratmeter god natur kan leve flere end 400 edderkopper, der hver dag skal æde 4-5 byttedyr i skikkelse af små insekter. Det varierer selvfølgelig fra art til art og efter årstiderne, men alligevel. Det bliver til astronomiske antal af byttedyr, som edderkopper konsumerer, siger Jan Pedersen.

Trods mange gode gerninger for menneskeheden er det så som så med edderkoppernes folkelige popularitet.

De fleste mennesker betragter edderkopperne med deres otte ben og kriblende og krablende adfærd med afsky og væmmelse.

– Jeg tror det langt hen ad vejen skyldes en generel fremmedgørelse over for alt, hvad der har med naturen at gøre. Jeg har selv oplevet børn være fascineret af edderkopper. De turde holde dem i hånden, men så fik børnene at vide fra forældre eller pædagoger, at edderkopper er ulækre eller sågar farlige, hvorpå de blev panisk angste for dem. Derfor tror jeg, at angsten for edderkopper bunder i noget kulturelt. Vi har næppe en nedarvet nervøsitet over for edderkopper fra dengang, vi var aber, siger Jan Pedersen.

De edderkopper, der bliver indsamlet i de østhimmerlandske græsningsskove og i højmoselandskabet, kommer til at indgå i samlingerne på Zoologisk Museum i København.

Her bliver de brikker i det samlede billede af de forskellige edderkoppearters udbredelse og hyppighed i Danmark, og de vil komme til at indgå i undervisningsmaterialet for kommende biologer.

En del bliver udsat for fylogenetiske analyser, der skal afklare, hvordan slægtskabet er mellem forskellige grupper af edderkopper. Også DNA, der fortæller om det enkelte individs arvemateriale, indgår i forskning.

– Vi har flere gange besøgt Tofte-området for at skaffe helt friske DNA-prøver fra edderkopper. For at bevare DNA så intakt som muligt skal edderkoppen smides direkte i 96 procent ren alkohol, siger Jan Pedersen.

Grønne driftsplaner med udfasning af for eksempel indførte nordamerikanske sitka-graner, der vil blive erstattet med naturligt hjemmehørende arter af løvtræer, er på vej i Vildmosens skove, der mange steder vil blive vådere de kommende år.

Disse ændringer vil generelt blive en fordel for de fleste arter af edderkopper, mener forskerne.

– Ingen af de danske edderkopper er direkte afhængige af graner indført fra fremmede verdensdele. Skovfyrren, som har vokset i Danmark i årtusinder, huser derimod flere arter af edderkopper, så den skal man passe mere på at bevare i skovbilledet, siger Jan Pedersen, der må notere, at levevilkårene for edderkopper generelt i Danmark er blevet forringet i årtier.

– Det intensive skovbrug og landbrug, der betyder, at lave arealer drænes og kultiveres, mens der i driften ofte er et udbredt brug af sprøjtegifte, harmonerer ikke med biodiversitet. Det er heller ikke godt for hverken edderkopper eller insekter, når gammelt plantemateriale bliver fjernet i stedet for at rådne og blive omsat naturligt. Det at de gamle træer i Lille Vildmoses skove får lov til at ligge, når de falder for vejr og vind, er et stort plus for mange arter, siger Jan Pedersen.

Selv om biodiversiteten kan synes høj i en tempereret naturskov som Tofte, så står mangfoldigheden af arter ikke mål med tropernes.

Her lever størsteparten af Jordens cirka 40.000 arter af edderkopper. Og hvert år bliver der beskrevet godt 1.000 nye arter, primært fra lande med tropiske regnskove.