Udsigt til kongeørne og åbne vidder

Kongeørn i glideflugt

Skrevet af Jan Skriver

Udsigt til kongeørne og åbne vidder

Fra Rovfugletårnet i Lille Vildmose har man overblik over en græsslette, som et af Danmarks få par kongeørne jævnligt kredser over. Særligt når der på en platform er lagt foder ud til rovfugle. Rovfugletårnet giver et enestående udsyn over landskabet i den nordlige del af Lille Vildmose.

Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med kongeørne er blevet åbnet for besøgende i Lille Vildmose i Østhimmerland.

Rovfugletårnet hedder den nye publikums-attraktion, der er opført af den naturbevarende Aage V. Jensen Naturfond, som ejer hovedparten af Lille Vildmose, Danmarks største fredede landområde.

Man når ud til Rovfugletårnet via en kilometerlang sti, som fører østpå fra P-pladsen i den nordlige ende af Ny Høstemarkvej knap fem kilometer syd for Mou.

– Nu skal man ikke love for meget, når vi er i den vilde natur, men chancerne for at få kongeørne at se fra Rovfugletårnet er rigtig gode. I perioder bliver ørnene, der yngler i nabolaget, set hver dag i området, siger Jacob Palsgaard Andersen, der er driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond i Lille Vildmose.

Lille Vildmoses kongeørne er det ene af blot to-tre danske ynglepar i disse år. Parret i Høstemark Skov har siden 2003 fået 7 unger på vingerne, en hvert år.

I et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) sørger Aage V. Jensen Naturfond for med jævne mellemrum at lægge dyrlægekontrolleret foder ud på en platform, der er sikret mod ræve. Foderet er udelukkende tiltænkt rovfugle.

Platformen ligger få hundrede meter fra Rovfugletårnet, så i kikkerter vil man sagtens kunne fornemme en form for nærkontakt med de rovfugle, der lader sig friste af foderet.

Fodringen, der finder sted fra midt i september og til midt i april med accept fra Fødevareministeriet, tiltrækker ofte flere arter af rovfugle.

Fra Rovfugletårnet vil man kunne opleve adskillige musvåger og i ny og næ den fåtallige fjeldvåge. Måske kommer en duehøg forbi i en hurtig, lav flugt, eller måske oplever man tårnfalken på svirrende vinger jage mus.

Syd for tårnet svæver kærhøge i vinterhalvåret og rørhøge i sommerhalvåret med vingerne i V-form ofte over rørskoven og de gravebaner, hvor den våde og grønne natur er ved at indfinde sig efter årtier med spagnum-produktion og et terræn i brunt. Også verdens hurtigste rovfugl, vandrefalken, vil kunne ses fra Rovfugletårnet, særligt i træktiderne forår og efterår.

Hvis man er heldig, kommer en havørn eller en rød glente og gæster foderpladsen på sletten foran tårnet.

På væggene inde i Rovfugletårnet er der sat plancher op med tegninger af de rovfuglearter, som man kan forvente at se i terrænet omkring tårnet. Tegningerne er lavet af kunstneren Jens Frimer Andersen, der også har udsmykket de øvrige publikumstårne i Vildmosen.

Og så bør man tage listeskoene på, når man besøger Rovfugletårnet. De fleste rovfugle er forholdsvis sky.