Vejlernes Dag – 2017

Vejlernes Dag

Lørdag den 6. maj åbner naturreservatet Vejlerne op for offentligheden og inviterer på oplevelser for store og små.

 

Program – Lørdag den 6. maj 2017

 

Kl. 10-13

Alle reservatets syv fugletårne vil være bemandede af kyndige fugleguider, der fortæller om områdets særlige fugleliv. Der er gode muligheder for at opleve alt fra den eksotiske skestork, den smukke blåhals, den hvide sølvhejre til havørnen – Europas største ørn. Besøg gerne flere fugletårne.

Mød også én af forfatterne til den meget smukke fotobog om Vejlernes fantastiske natur og fugleliv, Vingesus – Vejlerne i glimt. Henrik Haaning Nielsen vil være til til stede i Naturrummet om formiddagen og ved driften om eftermiddagen.

Kl. 10-15
værksted-kortÅbent hus ved reservatets drifts- og administrationsbygninger på Bygholmvej 71, 7742 Vesløs.
Her er der mulighed for at købe pølser/brød, og de lokale spejdere fra Frøstrup vil bage pandekager over bål.

Mød naturreservatets daglige medarbejdere, der gerne fortæller om arbejdet i reservatet. Det er muligt at komme helt tæt på de særlige naturplejemaskiner, der kan ”køre” på vandet.

Lokale entreprenører vil være til stede og fremvise nogle af de maskiner, der bidrager til at fastholde Vejlerne som et af Nordeuropas vigtigste natur- og fuglereservater, der tiltrækker ca. 150.000 gæster årligt. Mød også nogle af de lokale kreaturejere og få smagsprøver på ”naturplejekød”.

Igen i år vil Nordjysk Førstehjælp være til stede og bl.a. give gode råd om ”førstehjælp i naturen” f.eks. ved hugormebid, fjæsingstik, skovflåt m.m.

Mød også Thisted Kommune og hør om rigkær-projektet og se kommunens nye grej-trailer, der gratis udlånes til naturpleje-aktiviteter.

Den gamle Bygholm Mølle vil være åben på dagen, hvor det er muligt at høre om Vejlernes historie.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Yderligere oplysninger:

  • Christian Hjorth, formand for Vejlernes Naturråd tlf. 2928 7502
  • Niels Lisborg, daglig leder af reservatet, tlf. 9799 3044/ 4012 5599

Vejlerne ligger på Hannæs mellem Thy og Hanherred – med Limfjorden mod syd og Bulbjerg mod nord. Reservatet, der er privatejet, dækker 5600 hektar (1 ha er 10.000 m2) – og rummer bl.a. Nordjyllands største sø (hvilket de færreste ved) og Skandinaviens største rørskovsområde. Det er reservatets ejer, Aage V. Jensen Naturfond, der står bag arrangementet.

Vejlernes dag – poster

Vejlerne – kort

Kørselsadresser på tårnene samt skjul

Kraptårnet

Alvejen 100, 9690 Fjerritslev

Han Vejle-skjulet

Lundfjordvej 45, 9690 Fjerritslev

Kærup Holme-skjulet

Fjordvej 33, Kærup, 7741 Frøstrup

Naturcenter

Bygholmvejlevej 640, 9690 Fjerritslev

Arupskjulet

Arupvej 16, Arup, 7742 Vesløs

Tømmerbytårnet

Aalborgvej 185, 7700 Thisted

Østerildtårnet

Aalborgvej 176, 7700 Thisted