Bådehus til Grønlands Naturinstitut

Bådehus til Grønlands Naturinstitut

Artikel skrevet af : Klaus Nygaard,  Direktør Grønlands Naturinstitut/ Juni 2012

Grønlands Naturinstitut kunne den 19. juni 2012 indvie nyt bådehus og lagerhal på havneområdet i Vestervig, Nuuk. Bådehuset er blevet en realitet takket være en donation på 7,5 mio.kr. fra Aage V. Jensens Fonde, mens Grønlands Selvstyre har finansieret omkostninger til jordarbejder og byggemodning. I samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq er der etableret offentlig tilgængelig ophalerrampe til både foran selve bådehuset.

Bådehuset har et bebygget areal på 332 kvm. plus indskudt dæk på 93 kvm. og udgør således samlet 425 kvm. Huset skal anvendes til vinteropbevaring af Naturinstituttets flåde af mindre fartøjer, gummibåde mm., og er endvidere udstyret med pallereoler i siderne til opbevaring af teknisk forskningsudstyr. Huset rummer desuden værksted, kontor og bad, så vedligeholdelsesarbejdet for både og udstyr kan udføres indendøre. Et kraftigt spil kan trække både direkte fra havnen og ind i huset.

Bådehuset fremstår med et maritimt præg i kraft af den tjærede træbeklædning, og signalerer med sin form samhørighed med Naturinstituttets øvrige bygninger. Huset udgør et vigtigt nyt aktiv for instituttet, og sikrer rum for den fortsatte ekspansion i antallet af projekter med behov for midlertidig opbevaring af kostbart forskningsudstyr. I forbindelse med indvielse af Naturinstituttets nye bådehus, som er doneret af Aage V. Jensens Fonde (AVJF), kom bestyrelsesformand Leif Skov fra AVJF med en flot gave i form af donation på 2,25 mio.kr til en ny arbejdsbåd. Instituttet råder i forvejen over flere både indrettet til forskellige formål, men har fremover behov for yderligere en båd, som vil blive udformet med stort agterdæk til bl.a. oceanografisk udstyr.

Båden skal ligesom arbejdsbåden ”Erisaalik” være udstyret med hydraulisk spil, og endvidere med kran, således at tungere udstyr og snescootere kan håndteres. Udover at den nye båd skal fungere som ekstra platform for de øgede aktiviteter ved instituttet, vil det også have stor betydning for driftssikkerheden, at instituttet hermed vil have 2 arbejdsbåde, der er udstyret til at håndtere marint forskningsudstyr og kan fungere som hinandens back-up.