Bioblitz i Lille Vildmose

Bioblitz i Lille Vildmose

Indbydelse – Vil du være med til en Bioblitz i Lille Vildmose  den 25-26 august fra kl. 18 og 24 timer frem.

En Bioblitz går ud på i løbet af 24 timer at registrere så mange arter, planter og dyr som muligt i et givet område. Bioblitzen i Lille Vildmose skal foregå i det såkaldte Mellemområde med den klare hensigt at følge indvandringen og udviklingen af flora og f auna i naturgenopretnings- området. Mon ikke den byder på mange overraskelser ?
Vi forventer, at deltagerne i felten har et vist artskendskab. Men vi har også brug for mange andre hænder til afvikling af mere praktiske gøremål. Kan du bidrage med artsbestemmelse og finder, at du bedst kan gøre nytte i ”laboratoriet” på centret, skal du være mere end velkommen  Det er  ikke et bredt anlagt offentlig arrangement, men der vil være en løbende formidling på Lille Vildmosecentret undervejs. Den efterfølgende weekend afholdes ”Mosens Dag” på centret.  Her vil Bioblitzens resultater blive præsenteret.

Palle Jørum banker biller af svamp. Foto: Jan Skriver

Vi henvender os til dig, da vi er bekendt med din interesse for naturens mangfoldighed. Har du bekendte, du tror kunne tænke sig at deltage, må du gerne dele. Du er velkommen til at deltage i kortere eller længere tid. Vi tilbyder måltider i løbet af Bioblitzen, der er mulighed for overnatning i gæstehusene, og for deltagere uden for Nordjylland kan vi refundere kørselsudgifter (så vidt mulig samkørsel).

Har du lyst til at deltage kan du tilmelde dig på mail: thorkildlund86@gmail.com senest den 1. juli. Du vil senere modtage yderligere informationer.

Bioblitzen er et fællesarrangement på initiativ af DOF Nordjylland, Vildmoseforeningen, DN Aalborg afd., AVJNF og Lille Vildmosecentret.

Bioblitzen er støttet økonomisk af Lille Vildmose Naturfond og LIFE+projektet.