Birkesø i Lille Vildmose har nu nået sit maksimale vandspejlsniveau

Birkesø i Lille Vildmose har nu nået sit maksimale vandspejlsniveau

Den 6. december 2017 fik vandet igen lov til at løbe ind i den gamle, drænede Birkesø i Lille Vildmose, og allerede i begyndelsen af det nye år har Birkesø i store træk genfundet sit gamle historiske leje. Vandstanden i søen ser nu ud til at have nået sit maksimale niveau med en flade på 130 hektar og en vanddybde på omkring 1 meter.

De første ænder, gæs og svaner har forlængst indfundet sig, og selvom der endnu er langt til forår, har overflyvende traner igen kunne spejle sig i den store vandflade.
Ingen nulevende – hverken dyr eller mennesker – kan huske den oprindelige Birkesø. Søens dræning, udtørring og forsvinden går nemlig et kvart årtusinde tilbage i tiden.

For 250 år siden blev Birkesø, som et led i Lille Vildmoses afvanding, drænet for sit vand i forbindelse med et imponerende gravearbejde. En kanal blev gravet fra Kattegat ind til mosen. I årene 1760-1769 blev både den daværende Møllesø, Lillesø og Tofte Sø sammen med Birkesø tømt for vand.
Tofte Sø og Lillesø har siden fået sit vand igen – og nu er også Birkesø tilbage.

Fuglelivet har hurtig indtaget Birkesø – i baggrunden Birkesøpavillonen. Foto: Keld Ejsing-Duun

Lille Vildmose er en af Nordeuropas vigtigste højmoser, og med vandets tilbagekomst i Birkesø er der skabt bedre betingelser for, at mosen kan brede sig og en dag igen sammenbinde de nuværende højmoserområder i Lille Vildmose.

Birkesø er blevet genskabt som et led i et EU-Life projekt udført af Naturstyrelsen og Aalborg Kommune i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, der i dag ejer det genskabte søområde.

En ny udsigtspavillon ved søen, der er bygget i forbindelse med projektet, giver besøgende mulighed for at betragte natur og fugleliv uden at det giver forstyrrelser.