Bisonokserne indtager den danske natur

Featured_bison

Bisonokserne indtager den danske natur

 

Den europæiske bison indvandrede til Danmark efter sidste istid og har også levet her i Randers området, som dengang var fuld af bisonføde: Tagrør, siv og grove græsser. Men bisonoksen blev jaget og udryddet af mennesker, så den forsvandt fra Danmark allerede i jernalderen for ca. 2.500 år siden – Nu er den genudsat i den danske natur!

I 2002 indledte Randers Regnskov et samarbejde med Aage V. Jensens Naturfond og Randers Kommune om at gøre byens naturskønne ”baghave”, Vorup Enge, til et lettilgængeligt offentligt rum med sjældne dyr som naturplejere. Den allerførste dyreart, der fik Randers Regnskovs opmærksomhed, var netop den europæiske bison – det største landlevende pattedyr i den europæiske natur.

Her ca. 10 år efter er målet nået. Otte bisonokser er nu genudsat i Vorup Enge,  hvor de skal afgræsse det 40 ha store engområde året rundt – ligesom de gjorde det for flere tusinder af år siden.