Nyheder

Bioblitz i Vaserne

Bioblitz i Vaserne

Bioblitz i Vaserne Hvor mange forskellige arter kan man finde på én dag på ét bestemt sted? – Kom og vær med, når Fugleværnsfonden afholder sit første bioblitz i Naturfondens reservat. Skrevet af Allan Gudio Nielsen, Hanne Havemose og Lars Malmborg Vi skal have ryddet op i Vasernes spændende flora og fauna – både til lands og til vands! Formålet med bioblitzen er kort fortalt at registrere så mange arter og dyr og planter som muligt i løbet af et døgn. Tovholder er Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen, som gør opmærksom på, at bioblitzen ikke kun er...

Read More

Millioner til ny gangbro – forener trafik og natur

Millioner til ny gangbro – forener trafik og natur

Millioner til ny gangbro – forener trafik og natur Skrevet af Rune Asmussen Afd. Chef Randers Kommune En stålbro bliver i løbet af få måneder koblet på E 45-bilbroen over Gudenådalen ved Randers. Broen vil binde to store vådområder sammen til et areal på mere end 200 hektar. Broen giver dermed gående, løbende og lystfiskere nye fantastiske muligheder. Den bliver skænket til Randers Kommune af Aage V. Jensen Naturfond. Fremover kan løbeskoene bindes til en frisk morgentur rundt om Danmarks eneste flod ”Gudenå.” Det lyder måske som en umulighed i al den stund at Gudenå...

Read More

Gyldensteen Strand

Gyldensteen Strand

Gyldensteen Strand Fakta Presse Gyldensteen Strand Aage V. Jensen Naturfond har af Gyldensteen gods i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense omfattende Gyldensteens Inddæmmede Strand og den vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer Lindholm og Langø. Området er i dag afvandet og overvejende opdyrket. Læs mere om Gyldensten Strand under Aage V. Jensen Naturfond – Naturområder, eller tryk her … Formålet med Gyldensteen Strand At sikre og forbedre de nuværende...

Read More

Aage V. Jensen Naturfond støtter en folkeligt forankret national naturfond

Aage V. Jensen Naturfond støtter en folkeligt forankret national naturfond

Aage V. Jensen Naturfond medstifter af Den Danske Naturfond København 27. november 2013  Aage V. Jensen Naturfond har indgået en aftale med staten og Villum Fonden om at etablere Den Danske Naturfond, som sigter efter have en startkapital på 1 mia. kr., hvoraf Aage V. Jensen Naturfond bidrager med 125 mio. kr. til stiftelsen af fonden. Den Danske Naturfond er en del af den netop indgående finanslovsaftale for 2014 og skal gennem sine aktiviteter forbedre naturtilstanden i Danmark. – Vi har gennem årene haft et stort ønske om etablering af en politisk uafhængig naturfond, som...

Read More

Biologiske undersøgelser ved Gyldensteen Strand

Biologiske undersøgelser ved Gyldensteen Strand

Biologiske undersøgelser i den marine lagune ved Gyldensteen Strand Skrevet af Marianne Holmer Institutleder, professor, Biologisk Institut Når digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø ved Gyldensteen Strand fjernes i 2014, vil havet igen indtage omkring 214 ha af det drænede område syd for Lindholm. Der opstår så en lavvandet lagune omgivet af smalle strandenge med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Før de omfattende landindvindinger og dræninger tog sit indtog i slutningen af 1800-tallet, var lavvandede marine laguner et kendetegn for de danske kyster....

Read More

Turtle Foundation projects in Indonesia and Cap Verde

Turtle Foundation projects in Indonesia and Cap Verde

Turtle Foundation projects in Indonesia and Cap Verde The continuing destruction of natural habitats, pollution, and hunting are all factors which are still contributing to the rapid loss of biodiversity in the flora and fauna on our planet. Stopping this trend is one of the biggest challenges facing our civilisation in this century. Unfortunately this problem has become critical during the last few decades with regard to marine turtles. In pre-industrial times, millions of turtles roamed through the warmer parts of our oceans. Today, all seven species are endangered or threatened with...

Read More
Page 14 of 15« First...1112131415