Nyheder

Birkesø i Lille Vildmose har nu nået sit maksimale vandspejlsniveau

Birkesø i Lille Vildmose har nu nået sit maksimale vandspejlsniveau

Birkesø i Lille Vildmose har nu nået sit maksimale vandspejlsniveau Den 6. december 2017 fik vandet igen lov til at løbe ind i den gamle, drænede Birkesø i Lille Vildmose, og allerede i begyndelsen af det nye år har Birkesø i store træk genfundet sit gamle historiske leje. Vandstanden i søen ser nu ud til at have nået sit maksimale niveau med en flade på 130 hektar og en vanddybde på omkring 1 meter. De første ænder, gæs og svaner har forlængst indfundet sig, og selvom der endnu er langt til forår, har overflyvende traner igen kunne spejle sig i den store vandflade. Ingen...

Read More

Gamle vandløb får nyt liv

Gamle vandløb får nyt liv

Gamle vandløb får nyt liv I sensommeren 2017 blev Loddenbæk i Tofte Skov indviet. Bækken var tidligere en dyb og lige grøft, etableret med det formål at dræne de nordlige dele af Tofteskov, så disse arealer kunne benyttes til skovdrift. Reetableringen af Loddenbæk, der leder vandet tilbage i de lavtliggende dele af landskabet, hvor det har løbet siden tidernes morgen, er det foreløbigt sidste i arbejdet med at genskabe den naturlige hydrologi i Tofte Skov- og mose. I efteråret 2016 blev den første del af projektet gennemført med genslyngning af cirka 2000 meter. I sensommeren...

Read More

Nyhedsbrev fra Vejlerne september 2017

Nyhedsbrev fra Vejlerne september 2017

Nyhedsbrev fra Vejlerne – september 2017 Græsningssæsonen nærmer sig sin afslutning efter en fin sæson. Fugletrækket er godt i gang. Traditionen tro samler tranerne sig nu på Bygholmengen. Forskere i felten. Henover sommeren har vi haft flere logerende end normalt. Forskere og studerende fra henholdsvis Aalborg og Aarhus universiteter har haft travlt med at undersøge flora og fauna. Selv natsværmere og guldsmede har været i fokus, hvor art efter art er blevet registreret. Henover sommeren har vi haft mange besøgende på Vejlerne. Fugletårnet ved Vejlernes...

Read More

Kom og oplev naturen fra Egensehytten

Kom og oplev naturen fra Egensehytten

Kom og oplev naturen fra Egensehytten Den nye udsigt i Egense Plantage ved Gyldensteen Strand blev indviet mandag den 11. september 2017. Adgangen og hytten er indrettet for alle – også folk med barnevogn eller kørestol. Hytten er placeret, så den overskuer det sydøstlige hjørne af Engsøen. Det betyder, at der er den flotteste udsigt og godt medlys til Fyns måske mest fuglerige område, hvor også havørnen ses dagligt. I baggrunden knejser Langø Mølle, som er under ombygning, og baggrunden krones af Æbelø. Hytten er lavet af det lokale tømrerfirma Madsen fra Søndersø og alt...

Read More

Pressemeddelelse – Pernille Blach Hansen nyt bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond

Pressemeddelelse – Pernille Blach Hansen nyt bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond

Pernille Blach Hansen nyt bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond Bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond har udpeget Pernille Blach Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. Pernille Blach Hansen afløser tidligere industriminister og direktør Nils Wilhjelm, som efter mange års dedikeret arbejde nu giver stafetten videre. Pernille Blach Hansen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, og har bl.a. været folketingsmedlem, politisk ordfører og næstformand for Socialdemokratiet før hun i 2006 valgte at træde ud af politik. Hun var i mere end fem år miljøpolitisk ordfører for...

Read More

Naturmødet 2017 var en succes

Naturmødet 2017 var en succes

Naturmødet 2017 var en succes Mere end 10.000 deltagere lagde i år vejen forbi naturens folkemøde i Hirtshals. Alle tre dage kunne deltagerne besøge og få en snak med Aage V. Jensen Naturfond og fem andre fonde på en stor, fælles stand kaldet ‘Naturens fonde’ helt tæt på de to store scener. Med oplæg, debatter og andre spændende aktiviteter stillede fondene under Naturmødet skarpt på fem forskellige temaer: Biodiversitet, Natur & Børn, Naturforvaltning, Hav & Kyst samt Naturen & Dig. AVJ Naturfond havde til årets naturmøde valgt at fokusere på Insektmobilen...

Read More
Page 2 of 1512345...10...Last »