Det vrimler med fugle i Gyldensteen Strand!

featured_gyldensteenstrand_fugle

Det vrimler med fugle i Gyldensteen Strand!

Nøjagtig 11.376 fugle talte ornitologerne i uge 37 på Aage V. Jensen Naturfonds ejendom Gyldensteen Strand. Heraf sås de ca. 8.500 i den genskabte Engsø. Hver eneste uge tæller ornitologerne Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen samtlige fugle op på ejendommen for at følge, hvad der sker, når man genopretter en saltvandslagune og en Engsø.

Engsøen har vist sig at være en ren magnet for svømmeænder på træk fra Skandinavien til Sydeuropa og England. Svømmeænder som gråand, krikand, skeand, spidsand, pibeand og knarand raster fra nogle få dage til flere måneder i Engsøen og æder sig mætte i en overflod af vandplanter og krebsdyr og insekter.

I disse måneder er Engsøen dækket af et kraftigt tæppe af alger og blomsterplanter som f.eks. Vandranunkel. Det er ét stort tag-selvbord for svømmeænder på træk. I de 3 år, som Engsøen har været genskabt, har vi ikke set så store tal af svømmeænder som i år. Den talrigeste and er Europas mindste svømmeand, krikanden. Her taltes 3.000 fugle i uge 37. Flere af de ejendomme, som Aage V. Jensen har erhvervet og efterfølgende genoprettet eller forbedret, er nogle af Danmarks vigtigste lokaliteter for krikænder. Det gælder især Vejlerne i Thy, men også områder som Vorup Enge ved Gudenåen, Filsø og nu Engsøen på Gyldensteen Strand.

Også skeanden, som er en meget specialiseret svømmeand med et skeformet næb med en slags børster langs næbranden, som kan si dafnier og andre byttedyr fra det lave vand i Engsøen, er talrig. Hele 511 skeænder blev det til i denne uges tælling. Dermed var Engsøen af international betydning for dette art. Hvis en art forekommer med mindst 1 % af den nordvesteuropæiske bestand, siger man at en lokalitet er af international betydning.

Det bliver spændende at følge Engsøen i løbet af efteråret, udtaler Kurt Due Johansen. Særligt spændende er det at følge svømmeanden knarand, som i løbet af de seneste 30 år er blevet mere og mere almindelig i Nordeuropa, efter at have været sjælden i 1960’erne. Knaranden bliver først for alvor talrigved Gyldensteen Strand i løbet af oktober-november.